Obchody 78 rocznicy pierwszej masowej wywózki na Sybir i 76 rocznica powstania AK