Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 25 lutego – 02 marca 2017

13 min czytania

W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK, Stowarzyszenie Solidarność Walcząca, Fundacja Pamięci Armii Krajowej „Kresy RP” wraz z wieloma innymi partnerami w ramach Społecznego Komitetu Organizacji Obchodów Patriotycznych zaplanowało obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w dniach od 25 lutego do 2 marca 2017 roku. Główne uroczystości miały miejsce 25 lutego 2017 roku  w Kobyłce, Wołominie, Warszawie, Zielonce i Kuklówce Radziejowickiej.

 

Na zaproszenie Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK i Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w obchodach wzięli udział kombatanci z szeregów Armii Krajowej z Polski oraz kombatanci ze Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi z panią pułkownik Weroniką Sebastianowicz

Uroczystości objął swoim honorowym patronatem Prezydent RP Andrzej Duda. Organizatorami byli: Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”; Społeczny Komitet Organizacyjny Obchodów Patriotycznych; Stowarzyszenie Solidarność Walcząca; Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej.

Do współorganizacji włączyli się: Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego; Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Nowogródzki, Fundacja Pamięci Armii Krajowej „Kresy RP”, Urząd Miasta Kobyłka, Fundacja Wolne Dzięki, PGNiG TERMIKA S.A.

W skład Komitetu Honorowego weszli: Kornel Morawiecki – Marszałek Senior Sejmu RP , Paweł Lisiecki – Poseł na Sejm RP oraz Robert Roguski – Burmistrz Miasta Kobyłka

 

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w Bazylice Św. Trójcy w Kobyłce w intencji poległych i pomordowanych Żołnierzy Niezłomnych, pod przewodnictwem ks. Prałata Jana Andrzejewskiego, w której uczestniczyli dostojni goście Kombatanci, Żołnierze AK z Polski oraz Białorusi na czele z panią pułkownik Weroniką Sebastianowicz, Pan Kornel Morawiecki – Marszałek Senior Sejmu RP, Pan Jan Żaryn – Senator RP, Pan Piotr Uściński – Poseł na Sejm RP, Pani Marzena Małek – Radna Sejmiku Mazowieckiego, Pan Robert Perkowski – Burmistrz Miasta Ząbki, Pan Robert Roguski – Burmistrz Miasta Kobyłka. Następnie zebrani przemaszerowali w asyście Miejskiej Orkiestry Dętej na Plac 15 sierpnia, gdzie pod pomnikiem Żołnierza Wyklętego, Majora Jana Czeredysa zamordowanego 14 grudnia 1948 roku w więzieniu mokotowskim, złożyli wieńce, wiązanki oraz zapalili znicze pamięci. Gospodarz miejsca, Burmistrz Miasta Kobyłka pan Robert Roguski w swoim przemówieniu podziękował organizatorom za żywą lekcję historii, Kombatantom za ich świadectwo tamtego czasu oraz zwrócił się do młodzieży, która licznie uczestniczyła w uroczystościach, aby kultywowali etos Armii Krajowej. Uroczystość uświetnił występ młodych artystów z warszawskiej Pragi, która  upamiętniła narodowych bohaterów pięknym śpiewem pieśni patriotycznych.

 

Kolejnym miejscem, w którym uczczono pamięć Żołnierzy Niezłomnych był pomnik pod Katownią NKWD w Wołominie, przy ul. Piaskowej 3. Uroczystość rozpoczęła się przejmującym wykonaniem przez uczennicę Gimnazjum w Radzyminie utworu pt. „Ostatni strzał” oraz wystąpieniem pani płk. Weroniki Sebastianowicz,  która prosiła młodzież,  żeby pamiętali o wiernych i oddanych Ojczyźnie Żołnierzach Niezłomnych oraz kultywowali tradycję ojców, gdzie „Bóg, Honor i Ojczyzna” były na pierwszym miejscu.

Relacja na http://www.kurier-w.pl/dzien-pamieci-dzien-holdu/

Po przemówieniach okolicznościowych, złożeniu wieńców i zapaleniu zniczy uczestnicy uroczystości udali się do Hotelu Trylogia w Zielonce, w którym nastąpiły  podziękowania za działalność na rzecz Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej oraz podziękowania za aktywny udział w bożonarodzeniowej akcji „Polacy Kresowym Straceńcom 2016”. Pamiątkowym ryngrafem został uhonorowany Pan Ryszard Madziar były burmistrz Wołomina, a medalem Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Pani Marzena Małek, radna Sejmiku  Województwa Mazowieckiego.

W trakcie uroczystości zostały również wręczone nagrody dla zwycięzców konkursu „Żołnierze Wyklęci” ogłoszonego przez Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK oraz  Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Regionu Północno-Wschodniego RP.

W kategorii prace plastyczne

miejsce zajęła praca uczennicy Julii Świackiej z Zespołu Szkół w Krasnopolu pt. „Cienie historii”

II miejsce – praca Aleksandry Popławskiej z Zespołu Szkół w Krasnopolu pt. „1 marca – warto pamiętać”

III miejsce – praca Sandry Olszewskiej z Zespołu Szkół w Krasnopolu pt. „Żołnierze wyklęci – wszystko dla Ojczyzny”

 

Wyróżniono prace:

Anny Polakowskiej z ZSCKR w Sejnach pt. „Żołnierzom wyklętym”

Natalii Zawadzkiej z Zespołu Szkół w Krasnopolu pt. „Walka Żołnierzy wyklętych”

Julii Staniszewskiej z Zespołu Szkół w Krasnopolu pt. „Walka Żołnierzy wyklętych”

W kategorii prace literackie nagrodzono wiersz Aleksandry Olszewskiej pt. „Ukochana Polsko” oraz wyróżniono wiersz Adama Cezarego Konewko pt. Pamięć”

Zwycięscy konkursu dostali pamiątkowe dyplomy oraz obrazy przekazane przez Panią Teresę Urbanowską, Prezes Mazowieckiego Forum Biznesu, Nauki i Kultury Partnera obchodów.
Na zakończenie uroczystości koordynator akcji  „Polacy Kresowym Straceńcom” z ramienia Stowarzyszenia Pani Monika Brzezińska podsumowała ostatnią zbiórkę paczek bożonarodzeniowych oraz wraz z panią płk. Weroniką Sebastianowicz i prezesem Stowarzyszenia, panem Arturem Kondratem podziękowali serdecznie wszystkim Darczyńcom, Wolontariuszom oraz wszystkim zaangażowanym w akcję. Instytucje i osoby, które włączyły się w zbiórkę otrzymały z rąk Pani Pułkownik pamiątkowe dyplomy.
Medale i dyplomy wszystkim wyróżnionym osobom wręczali Pani Pułkownik Weronika Sebastanowicz, Marszałek Senior Sejmu RP Pan Kornel Morawiecki, Prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK – Artur Konrat oraz Pan Piotr Rzewuski ze Stowarzyszenia Solidarność Walcząca, współorganizatora obchodów.

Zapraszamy do obejrzenia poniższej uroczystości
https://www.zyciepw.pl/narodowy-dzien-pamieci-zolnierzy-wykletych-wreczenie-medali-nagrod-podziekowan

Zarząd Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK składa podziękowania wszystkim mediom powiatu wołomińskiego za wsparcie medialne obchodów tj: Netkonkret, Fakty.wwl, Życie Powiatu na Mazowszu, Kurier Wyszkowski, My Wołomin. Dziękujemy w szczególności dziennikarzom Życia Powiatu na Mazowszu na czele z Panią Teresą Urbanowską, którzy towarzyszyli nam przez cały czas trwania uroczystości.

Po uroczystościach na terenie Powiatu Wołomińskiego uczestnicy obchodów udali się do Warszawy, gdzie o godz. 16.00 odbyły się uroczystości pod Pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego przy ul. Wiejskiej. Kombatanci Armii Krajowej z Kresów Wschodnich II RP, którzy w latach 1944-1946 byli aresztowani przez NKWD i zesłani na wieloletnie wyroki do najcięższych łagrów sowieckich, a obecnie mieszkają w Polsce i na Białorusi byli honorowymi gośćmi tej uroczystości. Znaczenie tego wydarzenia celnie określił Pan dr Kazimierz Krajewski, historyk IPN, podkreślając, iż są oni nie tylko Żołnierzami Wyklętymi i Niezłomnymi, ale także niestety Żołnierzami Zapomnianymi. Uroczystość na ul. Wiejskiej z udziałem posłów, działaczy społecznych i samorządowych, licznie przybyłej młodzieży oraz z asystą honorową Wojska Polskiego ma tej niewiedzy przeciwdziałać. Po uroczystym Apelu Pamięci i złożeniu wieńców, pan Artur Kondrat, prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK w imieniu Organizatorów podziękował serdecznie wszystkim obecnym za przybycie, szczególnie bohaterom uroczystości, Żołnierzom Niezłomnym z Polski i Białorusi, Pocztom Sztandarowym, przedstawicielom władz państwowych i samorządowych, asyście wojskowej oraz licznie przybyłej młodzieży wraz z opiekunami z Białegostoku z I LO im. Adama Mickiewicza, II LO im. ks Anny z Sapiehów Jabłonowskiej, III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz IV Liceum Ogólnokształcące im. C.K Norwida, z Miejskiego Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zielonce, z Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Sejnach i Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Radzyminie, harcerzom z 13 Wołomińskiej Drużyny Harcerskiej „Czarna Trzynastka”, z Szczepu 4 DH i GZ w Kobyłce, z 49 DH Delta Diraca w Czarnej oraz uczniom ze szkół w Kobyłce, Radzyminie oraz Wołominie. Złożył również serdeczne podziękowania Partnerom, współorganizatorom oraz koordynatorom poszczególnych działań za trud włożony w przygotowanie obchodów.

Po skończonej uroczystości goście udali się pod więzienie przy ul. Rakowieckiej, aby poprzez symboliczne złożenie kwiatów i zapalenie znicza pamięci złożyć hołd wielu żołnierzom AK i innych formacji podziemia niepodległościowego, którzy walczyli na Kresach Wschodnich II RP, a którzy zostali bestialsko zamordowani w więzieniu mokotowskim.

Na koniec dnia kombatanci wraz z młodzieżą biorącą udział w obchodach spotkali się w Kuklówce Radziejowickiej, aby wspólnie rozpalić Ogniska Pamięci Żołnierzy Niezłomnych w ramach projektu Zapalmy Ogniska Przeszłości realizowanego przez Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK, gdzie przy oprawie muzycznej zespołu z Klubu Seniora „Słoneczna Jedynka” z Tomaszowa Mazowieckiego wspólnie śpiewano pieśni partyzanckie oraz biesiadne. Całość spotkania znakomicie poprowadził aktor, pan Jacek Barczak.

Składamy serdeczne podziękowania:

Partnerom Obchodów:

Ministerstwu Obrony Narodowej

Urzędowi do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Klubowi Historycznemu im. AK w Sejnach

Fundacji Pogranicze

Współorganizatorom:

Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego

Światowemu Związkowi Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Nowogródzki

Fundacji Pamięci Armii Krajowej „Kresy RP”

Fundacji Wolne Dzięki

PGNiG TERMIKA S.A.

Fundacji PKO Banku Polskiego

Stowarzyszeniu Żołnierzy AK na Białorusi

Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych Regionu Północno-Wschodniego RP

Światowemu Związkowi Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Wołyński

Fundacji „LEX NOSTRA”

Stowarzyszeniu Pokolenie Niepokornych

Fundacji Pamięci Kultury i Historii Polskiej na Białorusi

Urzędowi Miasta Kobyłka

Urzędowi Miasta Ząbki

Urzędowi Miasta Marki

Urzędowi Miasta Zielonka

Klubowi Historycznemu im. AK w Radzyminie

Mediom:

Netkonkret

Fakty.wwl

Życie Powiatu na Mazowszu

Kurier Wyszkowski

My Wołomin

Z Prawej Strony

 

RELACJA HARCERZY Z UROCZYSTOŚCI W RAMACH NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W DNIU 25 LUTEGO 2017

 

25 lutego 2017 roku harcerze Szczepu 4 Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych z Kobyłki, 49 Drużyny Harcerskiej Delta Diraca w Czarnej oraz 13 Wołomińskiej Drużyny Harcerskiej „Czarna Trzynastka”  wzięli udział w uroczystościach z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w Bazylice w Kobyłce, następnie zostały złożone wieńce na  placu 15 Sierpnia w Kobyłce i miejscu katowni NKWD w Wołominie przy ul. Piaskowej. Następnie wraz z kombatantami harcerze udali się do Warszawy na uroczystości państwowe. Uroczystości zwieńczyło wspólne Ognisko Pamięci w Kuklówce Radziejowickiej, na którym nie zabrakło pieśni patriotycznych.

A tak swój udział wspominają druhny i druhowie:

  1. Oliwia Kowalczyk : „Dzień Pamięci Żołnierzy Niezłomnych jest ważnym wydarzeniem w życiu współczesnej młodzieży. Podczas uczestnictwa w uroczystości mogłam osobiście poznać i porozmawiać z bohaterami tamtych czasów. Możliwość przebywania z tamtymi ludźmi dostarczyła mi wiele emocji i wzruszeń.”
  2. Julia Klimek: „Podczas uroczystości, która odbyła się w dniu 25 lutego miałam możliwość upamiętnić Dzień Żołnierzy Wyklętych. Niesamowitym doznaniem było porozmawiania z samymi kombatantami o historii naszej ojczyzny. Cała uroczystość została dobrze przemyślana i dokładnie zorganizowana.”
  3. Zuznna Dźwigała: „ Uważam, że uroczystości odbywające się w soboty 25 lutego były bardzo pouczające (w pozytywnym sensie). Kombatanci i osoby przemawiające sporo uświadomili swoimi wypowiedziami o tamtych czasach, ale także dzisiejszych. o tym jak to wyglądało kiedyś i jak mamy postępować w stosunku do ojczyzny.”
  4. Jakub Miesiąc: „Myślę, że takich uroczystości jest potrzebnych dużo więcej, takich które przypominały by o przeszłości naszego państwa i o bohaterach tamtego okresu. Jednocześnie przypomina ona o ludziach mieszkających poza granicami naszego państwa, o tych którzy walczyli i nadal walczą o dobre imię i o, których powinniśmy dbać.”
  5. Alicja Kozłowska:  „Sobota to był dla mnie bardzo wyjątkowy dzień, który z pewnością na długo zostanie w mojej pamięci. Choć długo stałam na baczność i było mi zimno, rozpierała mnie duma, że mogę w mundurze z krzyżem przy sercu śpiewać Hymn Narodowy.”
  6. Szymon Borowy : ”Uroczystości choć w chłodnej aurze dostarczyły nam dużo radości i dumy. Niecodzienne mamy możliwość spotkać się z ,,żywą lekcją historii” i wysłuchać pięknych, choć często ciężkich wspomnień z tamtych lat. Dla mnie wszystkie uroczystości państwowe są ważne, bo podkreślają naszą jedność i kulturę, dlatego uważam, że warto brać w nich udział.”

 

Opracowanie: Wioletta Obuchowska

Zdjęcia: Piotr Brzeziński, Wioletta Obuchowska, Patryk Tymiński, Szymon Borowy, Szymon Szczęśniak, członek Klubu AK z Radzymina

 

Organizacja Obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” była możliwa dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Obrony Narodowej.

 

 

Udostępnij ten Artykuł