Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Warszawie

6 min czytania

W dniach 28.02-04.03.2018 w Warszawie odbył się zjazd kombatantów z Kresów wschodnich zorganizowany przez Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK.

Swoją wizytę nasi goście rozpoczęli od spotkania w dniu 28.02.18 r. z premierem Mateuszem Morawieckim, podczas którego mieli okazję omówić swoje życiowe, związane z podeszłym wiekiem, potrzeby i warunki, w jakich funkcjonują polscy kombatanci w kraju i za wschodnią granicą. W spotkaniu brała udział Minister Anna Maria Anders, odpowiedzialna w Kancelarii Premiera za kontakty RP z zagranicą.

W dniu 01.03.2018 r. – Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych członkowie Stowarzyszenia – weterani AK – Łagiernicy z Polski i Białorusi oraz młodsi członkowie organizacji, a także Fundacji Pamięci Historii i Kultury Polskiej na Białorusi uczestniczyli w uroczystościach państwowych przy Grobie Nieznanego Żołnierza, a następnie mszy świętej w Archikatedrze Św. Jana.

W kolejnym dniu obchodów, 02.03.2018 r. w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się konferencja „Żołnierze Wyklęci – Świadectwa”, w której wzięli udział nasi goście. Podczas konferencji odczytano m.in. list Prezydenta RP Andrzeja Dudy:

„Żołnierzom Wyklętym potomność przyznała rację. To oni dla nas współczesnych okazali się zwycięzcami w nierównych zmaganiach toczonych z nieprzyjacielem.”

W Konferencji wzięli udział przedstawiciele wszystkich pokoleń Polaków, zaś z ramienia Stowarzyszenia gośćmi Konferencji byli m.in. ppłk. Weronika Sebastianowicz, przewodnicząca Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi, wiceprezes naszego Stowarzyszenia; mjr Stanisława Kociełowicz, wiceprezes naszej organizacji i kombatanci AK – łagiernicy z Polski i Białorusi; gen. Jan Podhorski, uczestnik Powstania Warszawskiego, więzień stalinowski; płk. Jan Górski, prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Okręgu w Poznaniu.
Udział w spotkaniu wzięli ze strony Rządu RP – sekretarz stanu w MON Wojciech Skurkiewicz, b. szef MON Antoni Macierewicz oraz senator Jan Żaryn i liczni parlamentarzyści. Podczas konferencji wygłoszono referaty m.in. o mjr. Stanisławie Ostwindzie oraz rtm. Witoldzie Pileckim.
Organizatorami konferencji byli : Parlamentarny Zespół Miłośników Historii, Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Nasi kombatanci – członkowie Stowarzyszenia zostali uhonorowani miejscem przy stole prezydialnym konferencji. Cieszy nas, że doceniono ich walkę o niepodległość Polski na Kresach Wschodnich II RP w szeregach AK, a następnie wieloletnie represje ze strony okupanta sowieckiego.

Na zakończenie drugiego dnia obchodów nasi goście uczestniczyli popołudniu w kameralnych spotkaniach w gronie własnym, które zwieńczyła uroczysta kolacja połączona z wieczorem wspomnień i wspólnym śpiewem patriotycznych pieśni.

Następnego dnia, 03 marca br. o godzinie 11.00 rozpoczęły się przygotowane przez Stowarzyszenie uroczystości Zapalania Zniczy Pamięci Żołnierzy Niezłomnych na Cmentarzu Powązki Wojskowe. . Pragnęliśmy w ten sposób złożyć osobisty hołd Żołnierzom Niezłomnym pochowanym na tej państwowej nekropolii, pochylić głowy nad ich indywidualnymi mogiłami lub symbolicznymi miejscami pochówku. W naszym gronie byli także weterani AK – dawni podkomendni pochowanych Żołnierzy Wyklętych, m.in. mjr Lech Rudziński – dawny żołnierz majora „Łupaszki”.

Odwiedziliśmy kolejno groby :

– mjr Zygmunta Szendzielarza (ps. „Łupaszka) – dowódcy 5 Wileńskiej Brygady AK, zamordowanego w więzieniu mokotowskim w lutym 1951 r.,
– grób gen. Aleksandra Krzyżanowskiego (ps. „Wilk”) – komendanta Wileńskiego Okręgu AK, zmarłego w szpitalu więziennym na Mokotowie we wrześniu 1951 r.,
– grób symboliczny gen. Leopolda Okulickiego (ps. „Niedźwiadek”) – ostatniego komendanta AK, zamordowanego w sowieckim więzieniu na Łubiance w Moskwie w 1946 r., pochowanego symbolicznie w kwaterze dowódców Polskiego Państwa Podziemnego
– groby żołnierzy AK – łagierników – członków Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK:
Władysława Bujko (1925-2002) – żołnierza 5 Wileńskiej Brygady AK, więźnia łagrów Uchty i Komi ASRR w latach 1944-48;
Zbigniewa Konopackiego (1925-2002) – żołnierza 3 Wileńskiej Brygady AK kpt Gracjana Fróga, więźnia Workuty i Uchty w latach 1945-55;
Mariana Ostrowskiego (1923-2012) – żołnierza Okręgu Wileńskiego AK, więźnia łagru w Norylsku (1945-54);
– grób symboliczny rtm Witolda Pileckiego i grób jego żony Marianny (1906-2002).

We wszystkich tych miejscach modliliśmy się, złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze pamięci

Na życzenie gości, odwiedziliśmy też grób por. dr prawa Józefa Szamreja (ps. „Burza”) – żołnierza Okręgu Nowogródzkiego AK, zmarłego w Warszawie w 2004 roku. Wśród naszych gości był brat zmarłego – kpt. Franciszek Szamrej, który przyjechał z Lidy razem z ppłk. Weroniką Sebastianowicz.

Na zakończenie uroczystości na Powązkach, w których (podobnie jak we wcześniejszych dniach obchodów) uczestniczyli także członkowie Fundacji Pamięci Armii Krajowej „Kresy RP” i Fundacji Pamięci Historii i Kultury Polskiej na Białorusi oraz co bardzo ważne – młodzież z klas mundurowych I LO PUL w Wołominie, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zielonce oraz harcerze z Zielonki, wszyscy uczestnicy udali się pod Pomnik Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, gdzie złożyli wieńce i zapalili znicze pamięci.
Natomiast wieczorem zostało zapalone Ognisko Pamięci, rozkaz rozpalenia ogniska pamięci wydał Pan Major Henryk Czerwiński.

Przewodnikami i opiekunami naszych gości w czasie kilkudniowych obchodów byli m.in. Prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Artur Kondrat oraz członkowie Piotr Grzegorzewski, Monika Brzezińska, Magdalena Barczak, Aneta Hoffman oraz pozostali członkowie Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej Bardzo dziękujemy wszystkich uczestnikom – kombatantom, członkom organizacji, młodzieży za poświęcony czas i wspólne oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym – Żołnierzom Niezłomnym.

Beata Bielińska-Jacewicz

 

Zdjęcia z Sejmu Dzień Żołnierzy Wyklętych

 

 

Odwiedzanie grobów

 

 

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej na uroczystości nadania sali Obrazowej imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego — Kancelaria Premiera RP

Udostępnij ten Artykuł