Obchody Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia 2017

5 min czytania

Relacja TV

 

„Dziękuje Wam, że walczyliście za Wolną Polskę”

W tegorocznych oficjalnych uroczystościach Święta Wojska Polskiego znalazło się honorowe miejsce dla kombatantów. Uroczysta Msza Święta za Ojczyznę w Katedrze Polowej W.P przy ul. Długiej, którą odprawił biskup polowy W.P. Józef Guzdek, rozpoczęła obchody. Na mszy obok kombatantów był obecny prezydent RP Andrzej Duda i minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz oraz wielu parlamentarzystów, wysokich rangą oficerów i urzędników państwowych.

W południe Alejami Ujazdowskimi ruszyła defilada. Uroczystość rozpoczęło wciągnięcie flagi państwowej na maszt, odśpiewanie hymnu i przemówienie prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Łagierników zaproszono do pierwszego rzędu strefy vip- oskiej, skąd obserwowali defiladę. Przed oczami zebranych maszerowały pododdziały różnych formacji wojskowych. Pierwszy raz w tym roku defilowały wraz z innymi jednostkami Wojska Obrony Terytorialnej.

W paradzie wzięło udział 1,5 tysiąca żołnierzy, pieszych i konnych. Szczególną atrakcją dla wszystkich Warszawiaków stał się przelot 60 statków powietrznych. Na niebie zaroiło się od samolotów szkoleniowych, transportowych, myśliwców i helikopterów. Obok defilady wojsk zaprezentowano też pojazdy kołowe i gąsienicowe różnego przeznaczenia.

Następnie wszyscy kombatanci zrzeszeni w Stowarzyszeniu Łagierników Żołnierzy AK wraz z osobami towarzyszącymi zostali zaproszeni do Belwederu na spotkanie z Parą Prezydencką. Był czas na chwilę rozmowy, jak również na wspólne zdjęcia.

Wieczorem w ośrodku Kuklówka Conference nastąpił czas awansów i wyróżnień. Po krótkim przywitaniu przez prezesa Stowarzyszenia Łagierników Artura Kondrata, zabrały głos pani płk Weronika Sebastianowicz i pani major Stanisława Kociełowicz. Punktem kulminacyjnym uroczystości stały się nominacje oficerskie.

Do stopnia majora zostali awansowani : pani Natalia Zarzycka (z przyczyn rodzinnych nieobecna), pan Jan Lisowski oraz pan Lech Rudziński, a w imieniu Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza awanse wręczał płk Ryszard Najczuk.

Na stopnie kapitańskie zostali awansowani: por. Franciszek Szamrej, por. Alfons Rodziewicz, por. Józef Nowik oraz por. Alfred Szota.

Następnie zostały wręczone wyróżnienia podpisane przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej – Michała Dworczyka za swoją postawę i udział w walkach podczas II wojny światowej zostały wyróżnione następujące osoby: pani płk Weronika Sebastianowicz, pani ppłk Stefania Szantyr-Powolna (nieobecna ze względu na stan zdrowia), mjr Stanisława Kociełowicz, mjr Michał Bauer, mjr Antoni Łapiński, kpt Jan Bieleninik, pan Tadeusz Kurcyk.

Za wieloletnią działalność społeczną na rzecz kultywowania chwalebnej tradycji oręża polskiego na dawnych Kresach II Rzeczypospolitej wyróżniono : Monikę Roguską, Mariusza Birosza – „Stowarzyszenie Brygada Inki” w Czarnym i Piotra Grzegorzewskiego.

W uroczystościach brali udział także harcerze z Hufca ZHP im. Leonida Teligi z Grodziska Mazowieckiego na czele z komendantem Hufca harcmistrzem Sylwesterem Stankiewiczem.

Po zapadnięciu zmroku rozpalono ognisko. Część artystyczną poprowadził Jacek Barczak. Wspólnie kombatanci i harcerze śpiewali znane i lubiane piosenki patriotyczne, harcerskie i biesiadne.

Zostawiając naszych rozśpiewanych uczestników biesiady skupionych wokół ogniska, zanurzonych w mroku nocy w meandrze rzeczki przepływającej przez ośrodek mógłbym zakończyć tę relację, gdyby nie jedno wydarzenie, które miało miejsce już następnego dnia.

Rano w Warszawie, w okolicach budynku Pasty zatrzymał się autokar. Wysiadają z niego, ostatni uczestnicy obchodów Święta Wojska Polskiego major Lech Rudziński. Jest w mundurze z trudnością wysiada z autokaru. Z pobliskiego przystanku podchodzi do niego chłopiec 6-7 lat staje przed panem Leszkiem i odzywa się w te słowa:

Chciałem, bardzo Panu podziękować, za to, że walczył Pan za Wolną Polskę”

Znieruchomieliśmy.

 

Piotr Grzegorzewski   

 

Zarząd Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz współorganizatora – Fundacji Pamięci Armii Krajowej „Kresy RP” bardzo dziękują Ministerstwu Obrony Narodowej za wsparcie finansowe udziału żołnierzy AK z Polski i Kresów Wschodnich II RP w obchodach Święta Wojska Polskiego oraz Urzędowi do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych za dofinansowanie obchodów.

 

 

 

Uroczyste wręczenie nominacji na stopnie wojskowe

 

Uroczyste ognisko i spotkanie z młodzieżą

Udostępnij ten Artykuł