Odbyły się uroczystości z okazji 75 rocznicy największych wywózek na Sybir oraz 73 rocznicy powstania Armii Krajowej

3 min czytania

DSCF8275Przed Wami w uznaniu chylimy swe czoła
I przytulamy starzejące dłonie,
Chcemy być godni Was, Sybiracy,
Z pokorą całujemy ubielone skronie.
(H. Trocka)

 

15 lutego 2015 r. Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku oraz Parafią Rzymskokatolicką w Sejnach przeprowadziło uroczystości z okazji 75 rocznicy największych masowych wywózek na Sybir i 73 rocznicy powstania Armii Krajowej. Patronat honorowy nad uroczystością objął dr Jan Stanisław Ciechanowski – Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Uroczystość rozpoczęła się uroczystą Mszą Świętą w Bazylice Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach z udziałem wielu pocztów sztandarowych i harcerzy, którą celebrował ks. bp. Romuald Kamiński. We Mszy Św. również wziął udział proboszcz Bazyliki, ks. Zbigniew Bzdak, przez biskupa uroczyście mianowany na kapelana Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej.

Kolejna część uroczystości odbyła się w sejneńskim Ośrodku Kultury, gdzie zapierający dech w piersiach koncert zagrali Leszek Czajkowski i Paweł Piekarczyk. Każdy z utworów nagradzany był głośnymi brawami, jako wyraz wdzięczności za płynące z tekstów przesłanie. Następnie przedstawiono tematyczny montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach , Gimnazjum nr 1 w Sejnach i Szkoły Podstawowej w Karolinie. Gościom uroczystości wyświetlono też film „Martyrologia leśników Katyń, Sybir, Kresy”- wzruszające relacje świadków i uczestników II Wojny Światowej pokazujące tragedię zesłanych leśników i ich rodzin.

Za pomoc w zorganizowaniu uroczystości dziękujemy partnerom: Nadleśnictwu Białowieża, Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Sejnach, Nadleśnictwu Pomorze, Nadleśnictwu Płaska, Instytutowi Pamięci Narodowej w Białymstoku, Sejneńskiemu Towarzystwu Opieki nad Zabytkami, Klubowi Historycznemu im. Armii Krajowej przy ZSCKR w Sejnach, Gimnazjum nr 1 w Sejnach, Szkole Podstawowej w Karolinie.

Serdecznie dziękujemy przybyłym na upamiętnienie rocznic ważnych wydarzeń w historii naszej Ojczyzny gościom: Pani Prezes AK na Białorusi – kpt. Weronice Sebastianowicz wraz z polskimi kombatantami z Białorusi, Staroście sejneńskiemu – p. Piotrowi Alszko, Posłowi na Sejm RP – p. Jarosławowi Zielińskiemu wraz z małżonką, Kuratorowi Oświaty (oddział Suwałki) – p. Andrzejowi Raczyło, przedstawicielowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, przedstawicielowi Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, Dyrektorowi Lasów Państwowych w Białymstoku – p. Markowi Masłowskiemu, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Pomorze – p. Ryszardowi Myszczyńskiemu, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Płaska – p. Leszkowi Skubis, Prezesowi Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Obławy Augustowskiej – ks. Stanisławowi Wysockiemu, Radnemu Sejmiku woj. podlaskiego – p. Waldemarowi Kwaterskiemu, Naczelnikowi Inspekcji w Suwałkach – p. Robertowi Żołnierowiczowi, z-cy Komendanta Policji w Sejnach – p. Sylwestrowi Symonowiczowi, harcerzom z Kresowej Drużyny Harcerskiej z Kuźnicy Białostockiej, młodzieży, nauczycielom i dyrektorom szkół z Kuźnicy Białostockiej, Sokółki, Suwałk, Augustowa i Sejn, przedstawicielowi STOnZ – p. Eugenii Milewskiej, Grupie Rekonstrukcyjnej 23 Batalionu KOP w Sejnach – p. Jarosławowi Wojciechowiczowi, przedstawicielom służb mundurowych, przedstawicielom Rajdu Katyńskiego oraz przybyłym mieszkańcom Sejn i Sejneńszczyzny.

Zarząd Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK

Udostępnij ten Artykuł