Pani Weronika i jej chłopcy

3 min czytania

Film o Pani kpt. Weronice Sebastianowicz, Prezesie Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi w reżyserii Artura Pilarczyka.

 

Dnia 11 listopada 2012 (niedziela) o godz. 18:30  w Wołominie w kinie Kultura przy ul. A. Mickiewicza 9 odbędzie się pokaz filmu „PANI WERONIKA I JEJ CHŁOPCY”. Producentem filmu jest Studio Filmowe Horyzont i Stowarzyszenie Odra-Niemen, a organizatorem pokazu jest Burmistrz Wołomina, Miejski Dom Kultury w Wołominie oraz Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej. Film opowiada o kpt. AK Pani Weronice Sebastianowicz oraz o żołnierzach Lidy i Grodzieńszczyzny. Pani Weronika zaprzysiężona została w 1944 roku, do 1951 roku walczyła w oddziałach poakowskich Obwodu Wołkowysk. Aresztowana 7 kwietnia 1951 roku wraz z matką i ojcem. Skazana na 25 lat łagru, 5 lat pozbawiona praw obywaelskich oraz konfiskatę całego majątku. W łagrach Workuty spędziła ponad 4 lata. Podczas pobytu w łagrze poległ jej brat Antoni Oleszkiewicz pseudonim „Iwan”, który był zastępcą komendanta oddziału II konspiracji o krypt. „Reduta” na terenie Wołkowyska i Grodzieńszczyzny. W 1952 r. w powiecie Wołkowysk wraz ze swoim komendantem Alfonsem Kopaczem ps.”Wróbel” został zdradzony i otoczony przez obławę wojsk  NKWD w okolicach swojej rodzinnej miejscowości Pacewicze. W nierównej bitwie  z ogromnymi siłami wroga został ranny, a następnie  popełnił samobójstwo nie dając się wziąć do niewoli.

Pani Weronika Sebastianowicz od lat 90 działa aktywnie w Związku Polaków na Białorusi. Do dziś nasza bohaterka mieszka w Skidlu koło Grodna.

Specjalnie dla mieszkańców Wołomina na pokaz filmu przybędzie Pani kpt. Weronika Sebastianowicz, por. Alfons Rodziewicz Prezes Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej okręgu Lida oraz z-ca p.por. Franciszek Szamrej.

Członkowie Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy A.K zapraszają wszystkich okolicznych mieszkańców na pokaz filmu.

Film dokumentalny „Pani Weronika i jej chłopcy”, reż. Artur Pilarczyk – to film    o niezwykłej kobiecie, polskiej patriotce, żołnierzu AK, łagierniczce, Pani  kpt. Weronice Sebastianowicz i jej kombatanckich kolegach, którymi kieruje. Wszyscy są członkami Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi. Nasza bohaterka pochodzi z Kresów Wschodnich, z terenu Wołkowyska. Obecnie mieszka koło Grodna, w Skidlu, jest charyzmatycznym Prezesem Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi. Film przedstawia losy bohaterki i jej współczesne życie w otoczeniu jej chłopców.

Czas projekcji: 40 min. Producenci: Horyzont Studio, Stowarzyszenie ODRA – NIEMEN.    Nagroda Grand Prix I Ogólnopolskiego Festiwalu Filmu Niezależnego „OKNO” w Ełku 14 – 16 września 2012, za pokazanie środkami filmowymi ludzi, których Polska opuściła, mimo, że oni przy niej trwają. Bohaterka filmu podtrzymuje więź bardzo już starych żołnierzy II RP zamieszkałych na dzisiejszej Białorusi z Macierzą, przeciwdziałając zacieraniu pamięci          o prawdziwej Polsce, o którą walczyli. Film ukazuje wzruszającą symbolikę polskości, podtrzymywanej przez odchodzących już żołnierzy podwójnie wyklętych.   Nagroda specjalna Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy za filmowe ukazanie świadka żywej wiary

Udostępnij ten Artykuł