Pomoc dla naszego współpracownika Pani Kapitan SG Agnieszki

2 min czytania

Szanowni Państwo prosimy o pomoc dla naszego współpracownika Pani Kapitan SG Agnieszki.
Pani Agnieszka walczy z chorobą i potrzebuje naszej pomocy

Fundacja Rak’n’Roll nr imiennego subkonta 93 1140 2017 0000 4402 1296 2443 z dopiskiem „dla Agnieszki Ku”.

Kapitan SG Agnieszka KUC od 2013 r. włączyła się w działalność na rzecz wsparcia Żołnierzy Wyklętych i środowisk kombatanckich Armii Krajowej na Białorusi, Ukrainie i Litwie. Corocznie aktywnie uczestniczyła w koleżeńskich zbiórkach pieniędzy na rzecz przyjaciół z kresów, prowadzonych wśród funkcjonariuszy i pracowników Komendy Głównej Straży Granicznej. Pomagała kombatantom podczas ich wizyt w Polsce, jak również towarzyszyła im w 2014 r. w drodze powrotnej do domu, zatrzymując się po drodze w Olsztynie, gdzie zostały złożone kwiaty pod pomnikiem Żołnierzy Armii Krajowej Sił Zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego. Towarzysząc kombatantom w Wilnie uczestniczyła w uroczystej Mszy Św. W Kaplicy Ostrej Bramy, jak również podczas odsłonięcia w Domu Polskim tablicy, ufundowanej ze składek funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, poświęconej pamięci żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego i Nowogródzkiego, którzy brali udział w operacji „Ostra Brama” oraz generała Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka”. Co roku włączała się również w zbiórkę żywności, która wraz z osobistymi życzeniami była dostarczana kombatantom na Święta Bożego Narodzenia.

Pomóżmy dzisiaj i my Prosimy o udostępnianie postu.

Szczegóły zbiórki na stronie Fundacji Rak’n’Roll.

Udostępnij ten Artykuł