Pomoc i wsparcie Ukrainie!

3 min czytania

Pod hasłem „Pomoc i wsparcie Ukrainie!” z pomocą środków z budżetu państwa nasze Stowarzyszenie zrealizowało długofalową pomoc w okresie 27.04-31.07.2022 dla uchodźców z Ukrainy zamieszkałych w Warszawie oraz podwarszawskich gminach – Ząbki, Wołomin, Otwock.

Od pierwszych dni wojny nasi członkowie bardzo aktywnie włączyli się w pomoc przybywającym do Polski uchodźcom z Ukrainy – kobietom z dziećmi, osobom starszym, ale także, jak Państwa informowaliśmy na naszej stronie internetowej oraz na profilu na Facebook, realizowaliśmy zbiórki darów i transporty z pomocą dla naszych Rodaków i Ukraińców, którzy pozostali w objętym wojną kraju.

Obecny projekt pozwolił nam na co dzień wesprzeć stałą opieką, zaopatrzeniem w ciepłe obiady, pomocą w formalnościach urzędowych, znalezieniu długoterminowego zakwaterowania, opieki medycznej, szkół i przedszkoli dla dzieci, opieki nad mniejszymi dziećmi, gdy mamy rozpoczęły pracę, w organizacji im ciekawego czasu wolnego 60 uchodźców. Cieszymy się, że mogliśmy naszym podopiecznym zaoferować także bardzo potrzebne konsultacje indywidualne i grupowe z doświadczonymi psychologami, a także umożliwić indywidualne konsultacje prawne, które pomogły rozwiązać niejedną trudną sprawę naszych gości.

Pragnąc pomóc im w jak najszerszym usamodzielnieniu się i adaptacji w środowisku polskim w czasie ich pobytu w naszym kraju, zorganizowaliśmy przy wsparciu naszych licznych wolontariuszy i współpracowników kilka intensywnych kursów języka polskiego dla osób dorosłych. Chętne do nauki kobiety robiły bardzo szybko postępy, wykorzystywały od razu poznane słownictwo i zwroty do lepszego komunikowania się w otaczającym ich środowisku polskim. To pozwoliło im znaleźć szybciej pracę, utrzymać ją i rozwijać się dalej z pożytkiem dla siebie i swoich najbliższych.

Jako organizacja kombatancka cieszymy się, że mogliśmy pomóc również osobom starszym – także uchodźcom z Ukrainy. Z racji wieku i stanu zdrowia nie mogą oni podjąć pracy, a pozbawieni emerytur z Ukrainy bardzo przeżywali zaistniałą sytuację, choć już w bezpiecznym, nie nękanym bombardowaniem miejscu. Ich dużo lepszy stan psychiczny i fizyczny, uśmiech na twarzy są najlepszą nagrodą za trud naszej pracy.

Nikt z naszego zespołu nie spodziewał się, że w lutym 2022 r. staniemy przed kolejną lekcją człowieczeństwa i potrzeby pomocy bliźniemu w wyjątkowej, wojennej atmosferze. Cieszymy się, że mogliśmy tak efektywnie spędzić ostatnie miesiące. Radością napawa nas fakt, że nasi goście radzą sobie dobrze przy dalszym naszym wsparciu i starają się pomagać kolejnym uchodźcom. Pomoc bliźniemu procentuje.

Zarząd Stowarzyszenia dziękuje Kancelarii Prezesa Rady Ministrów za wsparcie finansowe realizacji projektu Stowarzyszenia w ramach programu publicznego „#PomagamUkrainie”.

Udostępnij ten Artykuł