Portal „Kresowi Żołnierze AK – odzyskane dziedzictwo”

3 min czytania

Portal „Kresowi Żołnierze AK – odzyskane dziedzictwo” to wynik całorocznej pracy członków Stowarzyszenia, wolontariuszy oraz partnerów projektu, mającej na celu zebranie rozproszonych i niejednokrotnie trudno dostępnych materiałów archiwalnych, ich opracowanie i digitalizację, a następnie udostępnienie odbiorcom. Całość poruszanej na naszym portalu tematyki obejmuje działalność kresowych okręgów Armii Krajowej : Wileńskiego, Nowogródzkiego, Obwodu AK Grodno, Poleskiego, Wołyńskiego, Lwowskiego, Stanisławowskiego i Tarnopolskiego w czasie II wojny światowej oraz losów powojennych ich żołnierzy. Poprzez zebrane materiały z archiwów rodzinnych kombatantów, ich rodzin oraz archiwów państwowych, organizacji kombatanckich i instytucji publicznych (np. szkolnych izb pamięci, lokalnych zbiorów muzealnych itp.) przedstawiamy Państwu, w jak wierzymy, ciekawej, przejrzystej dla odbiorcy formie wraz z tekstami opisowymi działalność i specyfikę poszczególnych kresowych okręgów AK, a także sylwetki ich wybijających się żołnierzy. Ważną częścią portalu będą wspomnienia żołnierzy – te opublikowane drukiem (często w bardzo niskich nakładach, bardzo trudno dostępne), ale także wspomnienia dotąd niepublikowane, a także nagrania audio i video z kombatantami AK.

Portal stanowi pierwsze, całościowe kompendium na temat Kresowych Żołnierzy Niezłomnych, tworzone we współpracy z szeregiem partnerów, a także aktywizujące do współpracy przy nim zarówno młodzież, jak i osoby starsze (m.in. kombatantów AK i członków ich rodzin). W oparciu o wieloletnie doświadczenie naszej organizacji wiemy, jak ważne dla młodych ludzi, a także kombatantów i ich rodzin są wzajemny kontakt, wymiana wspomnień, możliwość zadania osobistych pytań, bliskie poznanie.

Udział w podobnym projekcie bardzo otwiera młodzież na zrozumienie i poznanie polskiej historii najnowszej, a dla osób starszych jest możliwością kontaktu z innymi osobami, podzielenia się swoją wiedzą, przekazania tradycji. Mamy nadzieję, iż dzięki naszej wspólnej pracy w kompleksowy sposób poprzez ten portal, zawarte w nim informacje, edukacyjne webinary i słuchowiska historyczne przybliżymy ogółowi polskiego społeczeństwa historię niezwykle ważnej części dziejów najnowszych Polski i losów Polaków, jaką była prowadzona w bardzo trudnych warunkach działalność Okręgów Armii Krajowej na Kresach Wschodnich II RP. Niech tytuł projektu Kresowi Żołnierze AK – odzyskane dziedzictwo stanie się faktem.

Zapraszamy : www.kresowi-zolnierze.pl

Zarząd Stowarzyszenia

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelski NOWE FIO

 

 

Udostępnij ten Artykuł