projekt „Opieka nad weteranami AK w stanie epidemii 2020 r.”

2 min czytania

Miło nam poinformować, iż nasze Stowarzyszenie, dzięki wsparciu finansowemu Zarządu Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji zadań publicznych mających na celu zwalczanie, przeciwdziałanie lub usuwanie skutków pandemii COVID-19, mogło dostarczać codziennie we wrześniu 2020 r. ciepłe posiłki grupie 18 kombatantów AK z woj. mazowieckiego. Kombatanci obsługiwani byli z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa higienicznego, aby w jak największym stopniu ograniczyć możliwość przeniesienia na podopiecznych koronawirusa.

Wierzymy, że nasza pomoc (w formie niesformalizowanej, ale bardzo częstej i tak świadczona od lat przez członków Stowarzyszenia na rzecz kombatantów,a w okresie epidemii w sposób usystematyzowany od 15 maja 2020 r. – początkowo dzięki wsparciu Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a obecnie dzięki wsparciu Zarządu Województwa Mazowieckiego) była istotnym wsparciem dla kombatantów – mieszkańców woj. mazowieckiego w tym jakże trudnym okresie stanu epidemii i zalecanej przez władze sanitarne potrzeby pozostawania przez osoby starsze w domu.

Z uwagi na bardzo zaawansowany wiek naszych podopiecznych wierzymy, że zaplanowany przez naszą organizację pakiet opieki (stworzony po analizie potrzeb wszystkich planowanych objęciem opieką kombatantów) był ważnym wsparciem dla Nich. Nie tylko czuli się oni, jak sami wspominali, zadbani pod względem posiłków, ale zyskali też równowagę psychiczną, będąc pewnymi codziennego wsparcia okazywanego przez naszych współpracowników, poczucia zaopiekowania i pamięci młodszego pokolenia o Nich w obliczu niezwykle trudnej i niecodziennej sytuacji z jaką w stanie epidemii się stykamy.

Zespół Stowarzyszenia

Zadanie współfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

 

 

 

Udostępnij ten Artykuł