Projekt „Pamięci Okręgu Wileńskiego AK” z sukcesem zrealizowany !

2 min czytania

Z przyjemnością informujemy, iż pomimo pandemii dzięki owocnej współpracy z partnerami naszego Stowarzyszenia na Litwie zrealizowaliśmy z dniem 16.112020 r. kolejny, ważny dla pamięci o Kresowych Żołnierzach Niezłomnych projekt.

W ramach współpracy z Wileńską Szkołą Technologii, Biznesu i Rolnictwa w Białej Wace, Gimnazjum im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze, Gimnazjum św. Kazimierza w Miednikach oraz Domem Kultury Polskiej w Wilnie grupa uczniów polskich szkół – wolontariuszy naszego Stowarzyszenia uporządkowała wraz z opiekunami i dokonała inwentaryzacji grobów żołnierzy Okręgu Wileńskiego AK na 10 nekropoliach na Wileńszczyźnie : w Miednikach, Piktokańcach, Rudaminie, Skorbucianach, Kolonii Wileńskiej, Kalwarii Wileńskiej, na wileńskim cmentarzu Szeszkinie, w Porudomino, Popiszkach i Rudnikach.

Przeprowadzone w ramach projektu warsztaty edukacyjne, prace porządkowe na nekropoliach i zebrana dokumentacja fotograficzna i biograficzna sprawiają, iż wspólnie zrealizowaliśmy projekt przypominający o ważnych, „cichych” bohaterach walk na Kresach o polską niezawisłość.

Na początku przyszłego roku dokumentacja inwentaryzacyjna zebrana w ramach projektu będzie dostępna na stronie Stowarzyszenia. Chcemy tym samym zachęcić każdego z Państwa do odwiedzania polskich miejsc pamięci narodowej przy okazji Państwa wizyt na Litwie. Szczególnie tych rzadko odwiedzanych. Żołnierze zasługują na naszą pamięć.

Bardzo dziękujemy za wsparcie projektu przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika” oraz za bardzo owocną współpracę naszym partnerom. Dziękujemy także bardzo wolontariuszom i opiekunom uczestniczącym w realizacji projektu.

 

 

 

Dofinansowano ze środków

Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”

Partner projektu – Fundacja PKO BP

 

Udostępnij ten Artykuł