Projekt „Pamięci Żołnierzy Okręgu Wileńskiego AK” zakończony

3 min czytania

Jedną z bardzo ważnych dla członków naszego Stowarzyszenia sfer działania jest troska o groby i miejsca pamięci Kresowych żołnierzy AK. Nie inaczej, pomimo pandemii koronawirusa, było w 2021 r. Dzięki wsparciu koordynatorów projektu i jego uczestników – wolontariuszy Stowarzyszenia, w tym ze szkół polskich na Wileńszczyźnie mogliśmy w mijającym roku zadbać i udokumentować kolejne miejsca pamięci związane z żołnierzami Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej.

W toku prowadzonych w okresie maj – grudzień 2021 r. prac udało się zespołowi Stowarzyszenia wraz młodzieżą, nauczycielami i innymi wolontariuszami z Wileńszczyzny uporządkować i opisać 13 cmentarzy z ulokowanymi na nich grobami żołnierzy AK. Prace przeprowadzone zostały w następujących miejscowościach :

Okręg wileński, rejon święciański:

 1. Balingródek

Okręg wileński, rejon wileński

 1. Bujwidze
 2. Borunele kolo Jęczmieniszek
 3. Dukszty Pijarskie koło Mejszagoły
 4. Korwie
 5. Mejszagoła
 6. Miedniki
 7. Skorbuciany
 8. Sużany

Okręg wileński, rejon solecznicki

 1. Ejszyszki
 2. Koleśniki
 3. Puszcza Rudnicka (okolice Rudnik)
 4. Wersoka.

Uporządkowane groby, oznaczone biało-czerwonymi wstążeczkami, zapalonymi zniczami i złożonymi kwiatami w lecie i jesienią 2021 r. były widomym znakiem pamięci Polaków o miejsca pochówku żołnierzy AK walczących w czasie i po II wojnie światowej na tym terenie o niepodległość Ojczyzny.

Zapraszamy specjalnej podstrony projektu obok i pod linkiem :

https://armiakrajowa-lagiernicy.pl/porzadkowanie-grobow-na-litwie/

Cieszy nas przy tym także, iż przed podjęciem prac młodzież chętnie uczestniczyła w warsztatach historycznych poświęconych Okręgowi Wileńskiemu AK – jego historii, działalności podziemnej i partyzanckiej, sylwetkom jego żołnierzy. Pozwoliło to naszym wolontariuszom z pełnym zrozumieniem wagi prowadzonych prac zrealizować wspólne działania na cmentarzach Wileńszczyzny.

Pragniemy gorąco podziękować koordynatorce działań na Litwie w ramach naszego projektu Pani Honoracie Gawryłowskiej oraz partnerom projektu – polskim szkołom na Wileńszczyźnie za aktywny udział w realizacji zadania pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, a także z narastającym kryzysem na granicy litewsko-białoruskiej.

Dziękujemy bardzo następującym placówkom rejonu wileńskiego – ich dyrektorom, nauczycielom i uczniom – partnerom tegorocznego projektu :

Wileńskiemu Agroekologicznemu Centrum Nauczania w Białej Wace, starostwo Pogiry

Gimnazjum im. Tadeusza Konwickiego w Bujwidzach

Gimnazjum im. ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole

oraz Domowi Kultury Polskiej w Wilnie

za pomoc przy realizacji projektu. Dzięki Waszej pomocy oraz wolontariuszy Stowarzyszenia przybyłych z Polski udało się po raz kolejny zrealizować ważny dla pamięci o żołnierzach Okręgu Wileńskiego AK projekt. O jego znaczeniu dla kombatantów dane nam było się przekonać w trakcie międzypokoleniowego spotkania, które zwieńczyło nasz projekt.

Na zakończenie pragniemy podziękować Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wsparcie finansowe projektu.

Zarząd Stowarzyszenia

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Udostępnij ten Artykuł