Raport z zakończenia Akcji – „Paczka świąteczna dla kresowych straceńców”, którego głównym koordynatorem było Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej.

6 min czytania

W dniu 13 grudnia br. w Kuźnicy Białostockiej odbyło się pod patronatem Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK uroczyste przekazanie na Białoruś paczek świątecznych zgromadzonych w grudniu 2013 r. przez młodzież szkolną, ich nauczycieli i inne osoby zainteresowane losem kresowych żołnierzy Armii Krajowej i ich rodzin oraz zainteresowane losem rodaków spoza tej organizacji znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Akcja Paczka świąteczna dla kresowych straceńców realizowana na Boże Narodzenie i Wielkanoc to podkreślenie rzeczywistej, wyjątkowej więzi rodaków mieszkających w Polsce z rodakami żyjącymi w trudnej sytuacji na dawnych Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej.

 

Najistotniejsze było to, że paczki świąteczne gromadziła i pakowała młodzież szkolna. To zbieranie artykułów pod nadzorem wspaniałych pedagogów, pakowanie paczek, transport paczek, przekazanie paczek przez uczniów to doskonała forma miłości do ojczyzny i rodaków w naszej narodowej historycznej wspólnocie.

 

Zbliżamy się do roku kanonizacji Papieża Jana Pawła II największego Polaka wszechczasów. On był miłością, on dawał miłość innym, on pochylał się nad każdym biednym, cierpiącym.      To on nazwał żołnierzy AK perłą w historii Polski.

 

Nie można zapomnieć jego nauk „musicie od siebie wymagać nawet gdyby inni od Was nie wymagali”.

 

Czuwam –  to znaczy dostrzegam drugiego. Nie zamykam się w sobie w ciasnym podwórku własnych interesów.

 

Czuwam – to znaczy miłość bliźniego, to znaczy podstawowa międzyludzka solidarność.

 

Czuwam – czyli czuję się odpowiedzialny za wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska.

 

Czuwam – to czuję się odpowiedzialny za każdego rodaka również mieszkającego poza granicami Polski.

 

Paczki zgromadzili mieszkańcy Wołomina, szkoły i parafie z Sejn, Sokółki, Kużnicy Białostockiej i Krakowa (Muzeum AK). Nie zabrakło też paczek Stowarzyszenia „Rajd Katyński”.

 

Na uroczystość przekazania paczek świątecznych stawili się:

Wójt Kuźnicy Białostockiej – Jan Kwiatkowski,

Komendant Straży Granicznej w Kuźnicy Białostockiej – płk Adam Jopek,

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Białostockiej – Krzysztof Pawłowski,

Ksiądz proboszcz z Kuźnicy Białostockiej – Marek Muraszkiewicz,

Ksiądz Prałat – Zbigniew Bzdak,

Wójt senior Gminy Augustów – Eugeniusz Simson,

Koordynator zbiórki paczek w Sejnach – Barbara Kuklewicz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach,

Koordynator zbiórki paczek w Wołominie – Monika Brzezińska z Domu Kultury w Wołominie,

Koordynator zbiórki paczek Gminy Augustów – Małgorzata Bielang  dyrektor Szkoły w Rutkach,

Karolina Kuczyńska z III Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach,

Beata Kuczyńska z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach.

 

Podkreślenia wymaga to, że koordynatorami zbiórki paczek w Krakowie byli pracownicy Muzeum AK im. Gen. Augusta Emila Fieldorfa Tomasz Rzepecki i Marcin Bieńkowicz.

 

Słowa uznania dla Głównego Koordynatora zbiórki paczek świątecznych Artura Kondrata i koordynatorów terenowych wygłosił prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Andrzej Siedlecki.

 

Prezes widząc tak wiele młodzieży uczestniczącej w tej pięknej akcji powiedział: stwierdzam, że poeta młodego pokolenia mylił się twierdząc „Pokolenie ojców to Termopile, a młode pokolenie za ile” ponieważ cała akcja była podyktowana wyłącznie sercem głównie młodzieży i pedagogów.

 

Paczki świąteczne w imieniu kresowych żołnierzy odebrała pani kpt Weronika Sebastianowicz prezes Stowarzyszenia AK na Białorusi, która nie kryła wzruszenia i szczęścia z faktu, że tyle miast i ludzi dobrej woli włączyło się w pomoc bohaterom kresowym.

 

Po uroczystym przekazaniu paczek uczestnicy spotkania udali się na wzgórze pod pomnik Golgoty Wschodu gdzie odśpiewano Hymn Narodowy, złożono kwiaty i zapalono znicze za pomordowanych i poległych powstańców styczniowych 1863 roku oraz poległych w walkach z okupantem sowieckim w latach 1939 – 1952.

 

Kolejnym etapem było zwiedzanie przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej oraz pokaz filmu w Szkole podstawowej „Weronika i jej Chłopcy”.

 

Słowo wstępne wygłosił prezes Stowarzyszenia Andrzej Siedlecki, a po filmie dialog prowadziła kpt Weronika Sebastianowicz.

 

Oprawę uroczystości prowadził Dyrektor Szkoły pan Krzysztof Pawłowski. Młodzież nie kryła zadowolenia z przebiegu uroczystości.

 

W nocy z 14 na 15 grudnia br. przedstawiciele Stowarzyszenia Andrzej Siedlecki, Artur Kondrat , Barbara Kuklewicz i Beata Kuczyńska wyruszyli z transportem 80 paczek świątecznych do Wilna. Wśród paczek znajdowały się podarunki od Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego w Warszawie, kierowanej przez Panią Annę Lewak.

 

Samochodem ciężarowym kierował osobiście prezes Fundacji „AVE PATRIA” Piotr Białek, który wcześniej uczestniczył również w uroczystości w Kuźnicy Białostockiej.

 

Przekazanie paczek bohaterom kresowym nastąpiło w Domu Polskim w Wilnie.

 

W imieniu Stowarzyszenia Polskich Kombatantów na Litwie oraz Weteranów Klubu Armii Krajowej paczki odebrali – Edward Klonowski i Wacław Pacyno.

 

Część paczek świątecznych trafiło do dwóch szkół w rejonie litewskim, do szkoły średniej w Bujwidzach gdzie wicedyrektorką jest pani Zenobia Mikielewicz oraz część wraz z komputerem do Szkoły Technologii Biznesu i Rolnictwa w Wojdatach

 

Wicedyrektorką szkoły jest Honorata Gawrylowska.

 

Załączamy podziękowania żołnierzy AK bohaterów z Wilna – Wacława Pacyno i Edwarda Klonowskiego.

 
 
 

 

Udostępnij ten Artykuł