Relacja oraz podsumowanie akcji „Polacy – Kresowym Straceńcom 2016″ – Spotkania w Sejnach i Kuźnicy Białostockiej i Wilnie

6 min czytania

img_6207

W dniu 16 grudnia 2016 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach odbyło się uroczyste podsumowanie akcji zbiórki paczek świątecznych ,,Polacy Kresowym Straceńcom’’  oraz przekazanie ich na ręce kombatantów.

Na zaproszenie starosty sejneńskiego Pana Piotra Alszko przybyli zaproszeni goście: Pani mjr Weronika Sebastianowicz – Prezes Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi, Pani mjr Stanisława Kociełowicz – wiceprezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK,  reprezentująca środowisko Kombatantów z Wilna, Pan Artur Kondrat – Prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK,  Pani Grażyna Złocka – Korzeniewska – wiceprezes Stowarzyszenia. Koordynatorzy zbiórek w Kobyłce, Wołominie i  Sejnach, przedstawiciele Biura Poselskiego  Ministra Krzysztofa Jurgiela oraz władz samorządowych Miasta i Gminy Sejny, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz dzieci i młodzież szkolna z terenu Powiatu Sejneńskiego.

Gospodarz spotkania przywitał i przedstawił przybyłych licznie gości. Następnie Artur Kondrat – Prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK podziękował serdecznie za okazaną pomoc Polakom mieszkających na Kresach.

Pani mjr. Weronika Sebastianowicz podzieliła się swoimi wspomnieniami z lat młodości i pobytu na Syberii,  gdzie przebywała przez pięć lat. Swoje podziękowania za pamięć i pomoc dla wileńskich Kombatantów przekazała również pani mjr Stanisława Kociełowicz – wilnianka z pochodzenia.

Była to prawdziwa lekcja żywej historii nie tylko dla licznie zgromadzonej tam młodzieży.

Po krótkiej modlitwie, której przewodniczył ks. Władysław Napiórkowski podzielono się opłatkiem, składając świąteczne życzenia.

Po uroczystym przekazaniu paczek zostały one przetransportowane na przejście graniczne w Kuźnicy Białostockiej. Transport darów zapewnili: Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach oraz Starostwo Powiatowe w Sejnach.

W Kuźnicy podsumowanie akcji ,, Polacy Kresowym Straceńcom 2016’’odbyło się dzięki gościnności pana Grzegorza  Sosińskiego, właściciela Zajazdu pod Sosną oraz dzięki wsparciu Pana Krzysztofa Pawłowskiego dyrektora Zespołu Szkół w Kuźnicy.  Na przedstawicieli Stowarzyszenia, Kombatantów, wolontariuszy z Kobyłki, Wołomina oraz młodzieży z Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Sejnach czekała Pani Ewa Kulikowska, burmistrz Sokółki, ks. Sylwester Szyluk proboszcz parafii pw. Opatrzności Bożej w Kuźnicy Białostockiej, ppłk Zbigniew Awdziej komendant Placówki Straży Granicznej w Kuźnicy Białostockiej, młodzież wraz nauczycielami z Zespołu Szkół w Kuźnicy Białostockiej, harcerze i wolontariusze z oddziału Caritas.

W tym roku po raz pierwszy do akcji z ogromnym zaangażowaniem włączyła się Sokółka. Zebrano tam około 200 paczek. Wspaniała organizacja i zaangażowanie. Serdeczne podziękowania dla całej społeczności.

Wspólne śpiewaniem kolęd, świąteczne życzenia i podziękowania to już tradycja grudniowych spotkań w Zajeździe pod Sosną. Wspólny posiłek był okazją do rozmowy, wymiany doświadczeń i wspomnień. Przez te kilka lat nawiązały się przyjaźnie i współpraca między szkołami i instytucjami biorącymi udział w tej szczytnej i wyjątkowej akcji  „Polacy Kresowym Straceńcom”.

Następnego dnia, w sobotę, przedstawiciele Zarządu Głównego Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK,  Prezes Stowarzyszenia Artur Kondrat, Wiceprezes kpt. Stanisława Kociełowicz oraz wolontariusze, przedstawiciele Urzędu Powiatowego z Sejn, Miasta Kobyłka oraz Wołomina udali się do Wilna, aby osobiście przekazać część świątecznej zbiórki produktów dla naszych rodaków z Litwy.

Pierwszym etapem podróży było spotkanie w Domu Kultury Polskiej z panem Michałem Mackiewiczem, Prezesem Związku Polaków na Litwie i kombatantami. W imieniu Stowarzyszenia  pan Artur Konrad podziękował naszym rodakom za spotkanie oraz ciepłymi słowami wyraził wdzięczność za trud, ofiarność, poświęcenie w walce o wolną i niepodległą Polskę oraz za krzewienie polskości na Kresach.

Nasi rodacy mieszkający na Litwie wyrazili zaś wdzięczność organizatorom za włożony trud w organizację zbiórki żywności, a przede wszystkim darczyńcom, którzy w tym roku tak szczodrze i bezinteresownie przynosili swe dary.

Następnie wszyscy przy wspólnie śpiewanych polskich kolędach podzielili się opłatkiem –  symbolem pojednania, braterstwa i miłości oraz złożyli sobie szczere i wzruszające życzenia świąteczne. Na koniec spotkania przekazano przywiezione paczki i zrobiono wspólne, pamiątkowe zdjęcie.

Pozostałe dary zostały przekazane do Szkoły Podstawowej w Kolonii Wileńskiej, do Domu Dziecka w Wilnie oraz do Szkół Podstawowych w Wojdatach i Bujwidzach.

 

Klub Historyczny „Zaza” przeprowadził w Suwałkach zbiórkę darów w ramach akcji ,,Polacy Kresowym Straceńcom” nie zabrakło paczek od mieszkańców miasta, ale najwięcej dostarczyli uczniowie II LO w Suwałkach i Gimnazjum nr 3. Wiele paczek zostało przygotowanych przez poszczególne klasy i wychowawców. Część uczniów dostarczała dary, których pakowaniem zajmowali się członkowie Klubu Historycznego „Zaza”. Gotowe paczki odebrali przedstawiciele ZSCKR w Sejnach, którzy dostarczyli je do Kuźnicy Białostockiej, gdzie zostały przekazane przedstawicielom Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK.

Chcemy serdecznie podziękować wszystkim uczniom i nauczycielom II LO w Suwałkach im. gen. Zygmunta Podhorskiego, Gimnazjum nr 3 w Suwałkach oraz tym Suwalczanom, którzy zaangażowali się w naszą akcję. Szczególnie zaś uczennicom klasy III C II LO i jednocześnie członkiniom Klubu Historycznego „Zaza”, które szczególnie się w tę akcję zaangażowały.

Opiekun Klubu Historycznego „Zaza”

dr Jarosław Schabieński

 

Paczki dla żołnierzy AK oraz ich rodzin udało się przygotować dzięki zaangażowaniu społeczności  wielu gmin i powiatów. Trafiły one do rodzin kombatantów, żołnierzy Armii Krajowej i Polaków mieszkających na terenie Białorusi i Litwy. Kolejna  zbiórka już niebawem, mamy nadzieję, że będzie nas jeszcze więcej.
Jeszcze raz wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy !!!

 

Sejny

Wilno

Udostępnij ten Artykuł