Relacja przedstawicieli Zarządu Głównego Żołnierzy AK z uroczystości w dniu 25.08.2013 r.

4 min czytania

W dniu 25 sierpnia 2013 r. członkowie Stowarzyszenia Andrzej Siedlecki – prezes, Artur Kondrat – wiceprezes oraz Piotr Białek dowódca pocztu sztandarowego w katedrze w Sokółce żegnali Katyński Rajd Motocyklowy, który jak co roku wyruszał do miejsc pamięci narodowej na dawnych Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej: Katyń, Charków, Twer, Grodno, Surkonty. Plan Rajdu znajduje się na stronie internetowej Katyńskiego Rajdu Motocyklowego.

Pragniemy przypomnieć, że inicjatorem corocznego Rajdu był ksiądz Zdzisław Peszkowski – kapelan Rodzin Katyńskich, prezes Fundacji Golgota Wschodu, były więzień obozu jenieckiego w Kozielsku, który cudem uniknął mordu. O wyniesienie tego świętego pasterza na ołtarze jako błogosławionego, nosiciela prawdy o zbrodni – na początku 2013 roku wystąpił do Prymasa Polski Zarząd naszego Stowarzyszenia.
Msza Św. w Katedrze w Sokółce odbyła się niezwykle uroczyście. Uczestnicy Rajdu otrzymali błogosławieństwo wspaniałego zespołu księży, którzy licznie uczestniczyli w Mszy Świętej.

Po dwóch stronach ołtarza stały poczty sztandarowe – Katyńskiego Rajdu i Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK. Po Mszy Św. poczet sztandarowy naszego Stowarzyszenia żegnał w bramie dziedzińca kościelnego wyruszających w narodową pielgrzymkę na wschód motocyklistów. Uczestnicy Rajdu, a w ślad za nimi przedstawiciele Stowarzyszenia udali się do Suchowoli do kaplicy błogosławionego męczennika ks. Jerzego Popiełuszki. Na modlitwie w Kaplicy przyjęła nas Mama księdza Jerzego. Odmówiliśmy modlitwy. Staruszka objęła nas rękoma po modlitwie życząc błogosławieństwa Bożego w naszych działaniach. Pożegnanie z mamą ks. Jerzego nastąpiło na schodach domu p. Popiełuszków, który stoi vis a vis kaplicy ks. Jerzego.

Z Suchowoli udaliśmy się na uroczystość poświęcenia pomnika Kresowych Straceńców – męczenników poległych w walce o wolną Polskę. Ten pomnik ku czci żołnierzy AK poległych na terenie obecnej Litwy, Białorusi i Ukrainy stanął z uwagi na to, że obecne władze tych państw nie wyrażają zgody na budowanie pomników pamięci poległych Polaków.

W uroczystości wzięło udział wielu znakomitych ludzi w tym minister – prof.dr Andrzej Kunert – sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, posłowie, Kazimierz Krajewski – prezes Okręgu Nowogródzkiego AK, Weronika Sebastianowicz – prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi.

Pomnik Kresowych Straceńców, który stanął nad brzegiem Kanału Augustowskiego jest architektonicznym arcydziełem. Został on zbudowany na kanwie ołtarza ofiary, męczeństwa, modlitwy. Nad ołtarzem wysoko wznosi się orzeł w koronie. Wokół placyku otaczającego ołtarz wpisane są personalia i pseudonimy żołnierzy AK poległych w bitwach na Kresach Wschodnich i zamordowanych przez NKWD ZSRR.

W pięknych wystąpieniach organizatorów oraz zaproszonych gości podkreślono etos Armii Krajowej, wysiłek zbrojny bohaterów narodowych i znaczenie tych walk o niepodległość Ojczyzny dla następnych pokoleń Polaków.

Chwała temu pomnikowi, że jest, że stanął jako pamięć o tych bohaterach, którzy przez lata okupacji sowieckiej i władzy komunistycznej byli zapomniani w historii uczonej w PRL jako żołnierze wyklęci Kresów Rzeczypospolitej.

W niezwykle wzruszającym przemówieniu pani Weronika Sebastianowicz podkreśliła nie tylko wagę tego dowodu pamięci historycznej ale również to, że ci nieustraszeni, niepokonani żołnierze AK nigdy nie będą zapomniani.

Udostępnij ten Artykuł