Relacja z obozu letniego w Sejnach

6 min czytania

1-DSC02377W dniach 10-19 lipca odbył się obóz letni w formie 10 dniowego pobytu w Polsce dla grupy 14 osób młodzieży z Białorusi, która uczyła się języka polskiego m.in. poprzez bezpośredni kontakt z młodzieżą z Polski (grupa 10 osobowa).

Następnie w ramach kontynuacji młodzież z Polski pojedzie na Białoruś. Planujemy rewizytę trzydniową do Grodna podczas pobytu na Białorusi młodzież polska zwiedzi Grodno, spotka się z młodzieżą z Białorusi i odbędą wspólny rejs statkiem po rzece Niemen.

Pobyt młodzieży w Polsce został wzbogacony o zajęcia językowe, zajęcia w formie szkolenia umiejętności miękkich (kształcenie postaw obywatelskich, skutecznej komunikacji, pracy w grupie), kształcenie umiejętności i zdolności artystycznych w trakcie warsztatów tanecznych uczących tańców polskich, pieśni polskich, zachowań przedsiębiorczych, poznawanie geografii i historii Polski poprzez wyjazdy edukacyjno-poznawcze do Gdańska, rejs statkiem Szlakiem Jana Pawła II, wyjazdy studyjne „Śladami Miłosza” warsztaty w Centrum Dialogu w Dworze w Krasnogrudzie, zajęcia muzealne i rekreacyjno-sportowe.

Pobyt młodzieży w Polsce-kraju lat dzieciństwa rodziców i dziadków pozwolił ukazać Polskę jako kraj, w którym piękno tradycji miesza się z nowoczesnością i postępem.

1. Głównym celem zadania wskazanego do realizacji było umożliwienie grupie 14 osób młodzieży z Białorusi wraz z 2 opiekunami oraz 10 osób młodzieży z Polski wraz z opiekunami do wspólnego poznania siebie swoich kultur, swoich krajów.

2. Pogłębienie umiejętności językowych, poprzez bezpośredni kontakt z kulturą, tradycją i historią Polski. Służyły temu zajęcia z języka polskiego, przedsiębiorczości, artystyczne, zwiedzanie zabytków pogranicza Sejneńszczyzny, lekcja muzealna w Muzeum Ziemi Sejneńskiej, muzeum kanału augustowskiego, wizyta w Ośrodku Sztuk, Kultur i Narodów, Pogranicze- zwiedzanie wystawy śladami Miłosza, szlak Jana Pawła II-rejs statkiem po jeziorach pojezierza suwalsko-augustowskiego, wyjazd edukacyjno-poznawczy nad morze bałtyckie, zwiedzanie Trójmiasta, Westerplatte, pobyt w delfinarium, obejrzenie filmu w wersji 4D.

3. Kształtowanie poczucia dumy z powodu przynależności do narodu polskiego poprzez spotkania z młodzieżą polską zaangażowaną w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, ZHR, władzami miasta, samorządowcami, wybitnymi Polakami zasłużonymi w krzewieniu regionalnej kultury polskiej (spotkania integracyjne).

4. Rozwój emocjonalny, intelektualny i fizyczny dzieci zamieszkałych w Polsce i na Białorusi poprzez udział w warsztatach przedsiębiorczości na temat: Czym jest ,stereotyp, uprzedzenie, kogo dotyczą ,jak kształtować postawę tolerancji. Warsztaty plastyczne Moje korzenie. Uczestnicy tworzyli mapę swojej rodziny przy wykorzystaniu metody collage. Praca ta pozwoliła wydobyć emocje i inwencję twórczą tkwiącą w młodzieży z Polski i Białorusi.

5. Zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznej udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia.

6. Tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań.

Działania projektowe można przedstawić według punktów:

• Rekrutacja.
Powołanie zespołu projektowego.

• Promocja
Promocja prowadzona była przez cały czas realizacji zadań. Zakupionych zostanie 24 plecaków dla wszystkich uczestników projektu.

• Zakwaterowanie, opieka, wyżywienie.

• Odbyły się 2 spotkania. Spotkania integracyjne młodzieży polskiej, białoruskiej i lokalnej społeczności. Na początku i końcu wizyty które miały na celu zapoznanie się i zacieśnienie więzi młodzieży z obu krajów poprzez wspólną zabawę. Zakupiono pamiątki dla wszystkich uczestników projektu.

• Organizacja i prowadzenie zajęć z języka polskiego.
Zaplanowane i prowadzenie zajęć zwiększyły kompetencji językowych uczestników obozu.

• Organizacja i prowadzenie warsztatów z przedsiębiorczości.
Zajęcia miały na celu poznania zasad właściwej komunikacji interpersonalnej: sposobów rozwiązywania oraz zapobiegania konfliktom, poznanie własnej osobowości i wykorzystanie umiejętności niezbędnych w życiu zawodowym (asertywność, odporność na stres, kreatywność, empatia) praca w grupie.

7. Warsztaty taneczne i nauka prostych układów tanecznych.
Zajęcia artystyczne rozwijały ekspresję ruchową i poczucie rytmu pozwolą młodzieży zapoznać się z podstawowymi krokami polskich tańców narodowych.

8. Warsztaty plastyczne. Moje korzenie. Uczestnicy będą tworzyć mapę swojej rodziny.

9. Lekcje muzealne w Muzeum Ziemi Sejneńskie. Rozwijanie zainteresowań kulturą i sztuką regionu, poznanie historii czynu niepodległościowego naszego regionu, umocnienie uczuć patriotycznych.

10. Pierwsza pomoc przedmedyczna. Przeprowadzony został kurs pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia.

11. Zwiedzanie Muzeum Okręgowego w Suwałkach, multimedialna wędrówka po meandrach historii Suwalszczyzny. Zwiedzanie wystawy malarstwa W. Kowalskiego- impresjonisty.

12. Szlakiem Papieskim -rejs statkiem po jeziorach pojezierza suwalsko-augustowskiego. Przybliżenie sylwetki Papieża Jana Pawła II jako niezachwianego autorytetu młodych Polaków. Uwrażliwienie na piękno polskiej przyrody. Zakupiono suchy prowiantu na wycieczkę.

13. Zajęcia w Centrum Dialogu w Krasnogrudzie, wizyta w Ośrodku Sztuk, Kultur i Narodów Pogranicze zwiedzanie wystawy śladami Miłosza „Szukam Ojczyzny”, integracja wielokulturowa.

14. Miejsca upamiętniające Obławę Augustowską, spotkanie z świadkami Obławy Augustowskiej ks. S. Wysockim Prezesem Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Obławy Augustowskiej. Wspólne ognisko połączone ze wspólnym śpiewem.

15. Gry i zabawy integracyjne w wodnym świecie Aquaparku w Suwałkach. Przybliżenie mało znanych i niedostępnych form aktywności ruchowej. Pobyt w McDonaldzie.

16. Organizacja dwudniowego wyjazdu edukacyjno-poznawczego nad morze (podwykonawstwo, biuro turystyczne). Zwiedzanie trójmiasta, Westerplatte, Poczty Gdańskiej, pobyt w delfinarium, obejrzenie filmu w wersji 4D.

19. Odwiezienie dzieci z Sejn do wyznaczonego miejsca (powrót na Białoruś).

Realizacja w/w działań wpłynęła na osiągnięcie celów projektowych.

 

Udostępnij ten Artykuł