2020 rok przejdzie do historii jako rok pandemii COVID 19. Wiele planów każdego z nas musiało zostać zweryfikowanych. Także projekt „Polacy Kresowym Rodakom” został dostosowany do panujących warunków. W tym roku powołaliśmy na Litwie i Białorusi zespoły wolontariuszy „Płomyk”, które opieką otoczyły osoby starsze, niepełnosprawne na Kresach.

W dniu 30 listopada br. delegacja Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej udała się na Litwę na spotkanie z zespołami wolontariatu „Płomyk” oraz przywiozła dary w ramach akcji „Polacy Kresowym Rodakom”. W tym roku dzięki dofinansowaniu z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów mogliśmy zakupić sprzęt medyczny m.in. wózki inwalidzkie dla osób dorosłych czy dzieci, chodziki dla osób starszych, aparaty słuchowe oraz wiele innych artykułów medycznych przydatnych dla osób starszych oraz niepełnosprawnych. Wspomogliśmy także naszych Rodaków w walce z COVID19, przekazując środki dezynfekujące, maseczki i przyłbice ochronne, rękawice oraz kombinezony ochronne.

Razem z wolontariuszami „Płomyk” udało się nam rozdysponować dary do osób starszych, niepełnosprawnych, kombatantów i Sybiraków oraz do Hospicjum im. Bł. ks. Michała Sopoćki. Nasi Rodacy nie kryli wzruszenia i zaskoczenia, iż mimo trudnej sytuacji pandemii udało się zrealizować projekt „Polacy Kresowym Rodakom”,  przyjechać na Litwę i choć przez próg domu, uchylone okno porozmawiać, złożyć życzenia świąteczne.

Zespoły wolontariuszy „Płomyk” obejmą dalszą opieką osoby starsze  oraz przekażą resztę przywiezionego sprzętu medycznego.

W tym roku pierwszy raz od wielu lat nasze Stowarzyszenie nie mogło upamiętnić w Wilnie uczestników  Operacji „Ostra Brama”, dlatego nasza delegacja razem z przedstawicielami Związku Polaków na Litwie oddała hołd poległym oraz Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.

Przed ołtarzem Matki Bożej Ostrobramskiej pomodliliśmy się w intencji Ojczyzny oraz ustąpienia pandemii.

Zarząd Stowarzyszenia bardzo dziękuje naszym partnerom za istotne wsparcie w realizacji kolejnej edycji projektu „Polacy Kresowym Rodakom”. W sposób szczególny pragniemy podziękować za dofinansowanie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a za współpracę Domowi Kultury Polskiej oraz Związkowi Polaków na Litwie, oddział Wilno.

 

 

 


 

Projekt dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.