Relacja ze spotkania z Lidy na Białorusi

5 min czytania

20151212_184624Spotkanie opłatkowe żołnierzy Armii Krajowej i ich rodzin w Lidzie, na terenie obecnej Białorusi, a niegdyś dawnych Kresach Wschodnich II RP

 

W sobotę, 12 grudnia po raz kolejny żołnierze Armii Krajowej i przedstawiciele rodzin kombatanckich zasiedli przy wspólnym stole na spotkaniu opłatkowym w Lidzie. Lida przed II Wojną Światową była najbardziej polskim rejonem w województwie nowogródzkim. Polacy stanowili w nim 79,3 proc. mieszkańców.

Spotkanie rozpoczęła prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi kpt Weronika Sebastianowicz od powitania wszystkich zaproszonych gości. W celu podzielenia się opłatkiem z mieszkającymi na Białorusi bohaterami walk o wolną i niepodległą Polskę w okresie II wojny światowej i po jej zakończeniu, oraz dla złożenia im życzeń z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia przybyli reprezentanci niemal wszystkich, współpracujących ze Stowarzyszeniem urzędów i organizacji społecznych: kierownik Jan Stanisław Ciechanowski na czele delegacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych; Chargé d’Affaires a. i. Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białorusi Michał Chabros wraz z delegacją Ambasady RP w Mińsku; delegacja Konsulatu Generalnego RP w Grodnie na czele z szefem placówki konsulem RP Zbigniewem Pruchniakiem; delegacja Komendy Głównej Straży Granicznej RP z dyrektorem Biura Ochrony Informacji KGSG płk Krzysztofem Gawędą; delegacja wrocławskiego Stowarzyszenia ODRA-NIEMEN z prezes Iloną Gosiewską; prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK – Artur Kondrat; prezes Fundacji Na Rzecz Pomocy Dzieciom Grodzieńszczyzny Rafał Cierniak, delegacja Fundacji Pamięci Polskiej Kultury i Historii na Białorusi na czele z prezesem Bartkiem Dmitrym Savasciukiem, która współpracuje ze Stowarzyszeniem i dba o polskie groby i cmentarze wojenne.
Spotkanie swoją obecnością zaszczycił również prezes Związku Polaków na Białorusi Mieczysław Jaśkiewicz z delegacją Zarządu Głównego ZPB.

Po powitaniu gości nastąpiło wręczenie medali pamiątkowych
„Obrońcy Ojczyzny 1939 -1945”członkom Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Stanisława Ciechanowskiego. Po ceremonii odznaczeń został odczytany list do Żołnierzy Armii Krajowej od Pani Prezydentowej Agaty Kornhauser-Dudy, a następnie życzenia Bożonarodzeniowe od dr Kazimierza Krajewskiego – prezesa Światowego Związku Żołnierzy AK Okręgu Nowogródzkiego odczytał Artur Kondrat – przedstawiciel łagierników żołnierzy AK z Warszawy.

„Drodzy Przyjaciele, Żołnierze Kresowych Oddziałów Armii Krajowej!
W imieniu Zarządu oraz wszystkich członków Nowogródzkiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej pragnę złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu Łask Bożych w nadchodzącym Nowym, 2016 Roku.

Życzę Wam nade wszystko zdrowia oraz wszelkiej pomyślności, ale też i wytrwałości w niełatwej działalności kombatanckiej – pod kierownictwem Pani Prezes Weroniki Sebastianowicz.

Tak jak ongiś przed laty, jesteście dla nas także i teraz wzorem ofiarności i wytrwałości w służbie dla Ojczyzny. Choć oddzieleni setkami kilometrów i granicą, nadal służymy wspólnej, wielkiej sprawie.

Łamiąc się opłatkiem w Warszawie myślami jesteśmy razem z Wami, przy świątecznym stole w Lidzie.

Z wyrazami najgłębszego szacunku
Kazimierz Krajewski
Prezes Nowogródzkiego Okręgu ŚZŻAK”

 

 

Po odczytaniu listu Prezes Artur Kondrat złożył bardzo serdeczne życzenia Świąteczne kombatantom i dziękował za ich działalność, poświęcenie i siłę w trwaniu na ostatnich posterunkach II RP.

Poinformował również o ogólnopolskiej zbiórce darów świątecznych, która została zorganizowana w Warszawie, Wołominie, Sejnach, Augustowie, Suwałkach, Białymstoku, Kuźnicy Białostockiej, skąd około 150 paczek zostanie dostarczone 15 grudnia z pomocą konsulatu do kombatantów i ich rodzin mieszkających na Białorusi. Całą akcję wspierała również Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego.

Niezwykle miłą pamiątką obdarowali członków Stowarzyszenia ŻAK na Białorusi przyjaciele z Komendy Głównej Straży Granicznej RP. Szef delegacji KGSG RP pułkownik Krzysztof Gawęda wręczył na ręce prezes Stowarzyszenia kapitan Weroniki Sebastianowicz replikę znaku granicznego z godłem Rzeczypospolitej Polskiej z granicy polsko-sowieckiej z lat 20. XX wieku.

Pełne ciepłych słów i wzruszających refleksji, przemówienia gości spotkania opłatkowego u kombatantów AK na Białorusi trwały ponad godzinę, po czym do podzielenia się opłatkiem i złożenia sobie życzeń świątecznych zaprosił zgromadzonych proboszcz lidzkiej parafii Świętej Rodziny ks. Józef Hańczyc.

 

20151212_184624-2

Udostępnij ten Artykuł