Spotkanie opłatkowe żołnierzy Armii Krajowej w Lidzie

4 min czytania

IMG_0269Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej z Warszawy Artur Kondrat, konsul z Konsulatu Generalnego RP w Grodnie Zbigniew Pruchniak, prezes Związku Polaków na Białorusi Mieczysław Jaśkiewicz i inni goście przybyli 3 stycznia do Lidy na spotkanie opłatkowe z polskimi kombatantami – członkami działającego przy ZPB Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi.

Podczas spotkania, którego gospodarzami byli ubrani odświętnie w mundury kombatanci Armii Krajowej z Lidy i innych miejscowości Grodzieńszczyzny, nie zabrakło wzruszających momentów, między innymi – chwili ciszy, którą zgromadzeni uczcili pamięć bohaterów poległych zarówno w walkach o przetrwanie polskości na Kresach Wschodnich podczas II wojny światowej, czy tuż po jej zakończeniu, jak i tych, którzy zginęli w łagrach stalinowskich, bądź po powrocie z nieludzkiej ziemi odeszli na wieczną wartę w swoich domach w nadziei, że ofiara ich i ich towarzyszy broni nie była daremna.

O znaczeniu pielęgnowania pamięci o polskim podziemiu niepodległościowym na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej oraz o potrzebie opieki nad jeszcze żyjącymi świadkami i twórcami najnowszej historii tej ziemi mówił prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej w Warszawie Artur Kondrat. Zaznaczył on, że w społeczeństwie polskim pragnienie niesienia pomocy, mieszkającym na Kresach byłym żołnierzom AK wzrasta z roku na rok, czego dowodem jest ostatnia bożonarodzeniowa akcja zbierania paczek z żywnością dla weteranów walk o polskość, żyjących obecnie często w bardo trudnych warunkach.

Gość z Warszawy zapewnił, że paczki już docierają do adresatów i wyraził wdzięczność Związkowi Polaków na Białorusi, a zwłaszcza kapitan Weronice Sebastianowicz, będącej prezesem Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi, za codzienną opiekę nad kombatantami oraz rozsianymi po Białorusi miejscami pamięci, związanymi z działalnością polskiego podziemia niepodległościowego. – Niezwykle mnie cieszy, że są wśród nas przedstawiciele młodego pokolenia polskich patriotów w Lidzie, którzy przejmują sztafetę pielęgnowania tradycji patriotycznych na tej ziemi – podkreślił Artur Kondrat, kierując ukłon do obecnych na spotkaniu przedstawicieli nieformalnego środowiska lidzkiej polskiej młodzieży patriotycznej.

Osobistą refleksją, nawiązującą do pielęgnowania pamięci o Armii Krajowej i członkach jego rodziny, walczących w szeregach AK, podzielił się z obecnymi prezes ZPB Mieczysław Jaśkiewicz.

Głęboką wdzięczność w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej kombatantom i mieszkającym na Białorusi Polakom, pielęgnującym polską tradycję patriotyczną, wyraził też konsul RP w Grodnie Zbigniew Pruchniak.

Podczas spotkania nie zabrakło wspólnego śpiewania polskich kolęd, wspomnień i, co najważniejsze, poczucia dumy z powodu tego, iż siedzi się przy jednym stole ze świadkami oraz bohaterami najnowszej historii Grodzieńszczyzny.

Należy również w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować za zbiórki darów księżom w Sejnach i Augustowie, dyrektorom oddziałów regionalnych Stowarzyszenia, koordynatorom, dyrektorom szkół, młodzieży, kibicom Augustowskiego Klubu Sportowego Sparta oraz wszystkim rodakom z Wołomina, Warszawy, Sejn, Augustowa, Suwałk, Białegostoku, Kuznicy Białostockiej, a w szczególności Pani Monice Brzezińskiej, Danucie i Zbigniejowi Kaszlej, Urszuli Zajączkowskiej, Barbarze Kuklewicz, Robertowi Raczkowskiemu, Jarosławowi Schabieńskiemu, Krzysztofowi Pawłowskiemu, Grażynie Złockiej-Korzeniewskiej, Barbarze Podlewskiej, Annie Modzelewskiej, Małgorzacie Bielang, Eugeniuszowi Simsonowi, Wiolecie Obuchowskiej, Beacie Kuczyńskiej, a także Panu Markowi Wierzbickiemu – Prezesowi Polskiego Klubu Miłośników Historii „Orzeł Biały“, za zbiórkę środków finansowych na Wyspach Brytyjskich, która pozwoliła pokryć koszty logistyki, transportu paczek oraz pozostałych kosztów zwiazanych z akcją, a także pozwoli przekazać bezpośrednią pomoc kombatantom.

ZPB na Białorusi
Zarząd Stowarzyszenia

Udostępnij ten Artykuł