Spotkanie przedświąteczne z kombatantami w Domu Polskim w Wilnie – uroczyste przekazanie paczek w ramach prowadzonej zbiórki darów z cyklu „Polacy – Kresowym Straceńcom” 2015

6 min czytania

20151220_132252

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

 

Św. Jan Paweł II

 

W dniu 20 grudnia 2015 roku w niedzielę, wystartował drugi konwój dwóch busów z zebranymi darami w formie paczek do naszych rodaków, którzy mieszkają na terenie Litwy. Całym transportem koordynował Artur Kondrat- Prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz Starosta Powiatu Sejnieńskiego Pan Piotr Alszko, który osobiście zaangażował się w całą akcję i postanowił kierować wypełnionym paczkami busem. Drugi transport zabezpieczyła jak co roku firma CREW 24, a właściciele przedsiębiorstwa Pan Dariusz Trzciński oraz Dawid Dalkiewicz postanowili w tym roku poznać kombatantów i pozostałych adresatów pomocy, gdzie osobiście  pokierowali transportem wiozącym dary do Wilna.

20151220_132252

W pierwszej kolejności paczki trafiły do potrzebujących polskich uczniów z Wileńskiej  Szkoły Technologii, Biznesu i Rolnictwa w miejscowości Wojdaty, a także do szkoły-przedszkola „Malowany Latawiec” oraz do gimnazjum w Bujwidzach. Głównymi koordynatorami  spotkania z młodzieżą i akcji dystrybucji paczek do potrzebujących były panie Anna Adamowicz – Wiceprezes Koła ZPL  oraz Honorata Gawrylowska – pracownik socjalny WsZTBiR. Następnie konwój udał się do Wilna, gdzie czekali już członkowie naszego Stowarzyszenia na czele z kpt. Edwardem Klonowskim oraz p. Wiesławem Piątkiem, którzy kierują Stowarzyszeniem Polskich Kombatantów na  Litwie.

Tradycyjnie panowie prezesi przygotowali w siedzibie swojego Stowarzyszenia  poczęstunek, przy którym nastąpiła wspólna modlitwa, a następnie złożyliśmy sobie wzajemnie życzenia świąteczne w tym najważniejszym dla Polaków dniu w roku.

Pan Starosta Piotr Alszko podczas swojego wystąpienia podziękował kombatantom za swoją niezłomność i osobiste poświecenie w walce z okupantami sowieckimi i niemieckimi, a także zapewnił o kontynuacji pomocy i swoim osobistym zaangażowaniu na rzecz zachowania w pamięci etosu o Armii Krajowej. Prezes Artur Kondrat dodał, iż do akcji ciągle dołączają się nowi darczyńcy i będzie koordynował nieprzerwalnie zbiórką przez kolejne lata, a pamięć o ich czynach zbrojnych nigdy nie przeminie i już na zawsze pozostanie w pamięci Polaków.

Niemal w tym samym czasie i miejscu doszło również do uroczystego spotkania przy obiedzie z Panem Michałem Mackiewiczem- Prezesem Związku Polaków na Litwie, na ręce którego  przekazaliśmy kolejne dary Bożonarodzeniowe dla naszych potrzebujących rodaków z terenowych struktur ZPL.

W tegoroczną akcję zbierania żywności dla żołnierzy AK mieszkających na Kresach Wschodnich, po raz pierwszy włączył  się klub piłkarski AFK Legion Warszawa, który koordynował zbiórką na terenie całej Warszawy, a w szczególności rodzice trenujących tam zawodników – serdecznie dziękujemy. Serdeczne Bóg zapłać  również dla wszystkich  osób prywatnych, a w szczególności z powiatu sejneńskiego, augustowskiego, Suwałk, Wołomina, Warszawy, Białegostoku, Kobyłki.

 

Serdecznie dziękujemy za zorganizowanie i sprawne przeprowadzenie zbiórki oraz ofiarność:

 

 • Ministrowi MSWiA – Jarosławowi Zielińskiemu wraz z małżonką
 • Krzysztofowi Jurgiel – Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Starostwu Powiatowemu w Sejnach na czele ze Starostą i organizatorem spotkania Panem Piotrem Alszko
 • Stowarzyszeniu Łagierników Żołnierzy AK- Oddział w Sejnach na czele z głównym koordynatorem akcji dyr. Barbarą Kuklewicz
 • Katarzynie Miklaszewicz – Głównemu koordynatorowi zbiórki ze strony Starostwa Powiatowego w Sejnach
 • Naczelnikowi Policji -Tomaszowi Kuprewiczowi
 • Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego na czele z Panią Prezes Anną Lewak
 • Światowemu Związkowi Żołnierzy AK Okręgu Nowogródzkiego na czele z Panem Prezesem dr. Kazimierzem Krajewskim
 • Barbarze Świętońskiej – Głównemu koordynatorowi akcji w Białymstoku
 • Nadleśnictwu Pomorze
 • Nadleśnictwu Płaska
 • Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego Delegatura Północno-Wschodnia
 • Klubowi Historycznemu im. Armii Krajowej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach na czele z Panią Prezes Beatą Kuczyńską
 • Stanisławowi Jastrzębskiemu – koordynatorowi  z ramienia Starostwa Powiatowego w Sejnach
 • Zespółowi Szkół Ogólnokształcących w Sejnach na czele z Panem dyr. Andrzejem Małkińskim
 • Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach
 • Zespołowi Szkół nr 2 w Suwałkach – Klubowi Historycznemu ,,ZAZA’’
 • Szkole Podstawowej w Gruszkach
 • Szkole Podstawowej w Karolinie na czele z dyr. Lucyną Fidrych
 • Szkole Podstawowej w Gibach
 • Szkole Podstawowej w Janówce na czele z Panem dyr. Karolem Czarnieckim
 • Zespołowi Szkół w Kuźnicy Białostockiej na czele z panem dyr. Krzysztofem Pawłowskim
 • Sejneńskiemu Towarzystwu Opieki nad Zabytkami
 • Kołu nr 14 im. Powstańców Sejneńskich Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
 • Związkowi Piłsudczyków RP w Sejnach
 • Parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Sejnach
 • Parafia pw. Świętej Rodziny w Karolinie
 • Gminie Augustów i szkołom z gminy Augustów
 • Caritas Sejny
 • Osobom prywatnym.
 • Miastu Kobyłka, za sfinansowanie transportu paczek z rejonu warszawskiego do Kuźnicy – Panu Burmistrzowi Robertowi Roguskiemu
 • Bibliotece Głównej,  Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Miejskiemu Domu Kultury w Wołominie
 • Władzom Samorządowym Miasta Wołomin
 • Przedszkolu nr 9. im. Jasia i Małgosi w Wołominie
 • Zespołowi Szkół nr 2
  Szkole Podstawowej nr 2 im. Ignacego Łukasiewcza
  Gimnazjum nr 2
 • Szkole Podstawowej nr 3 imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wołominie
 • III Liceum Ogólnokształcącemu im. Jana Pawła II w Wołominie
 • Zespołowi Szkół nr 5 w Wołominie
 • Zespołowi Szkół nr 1 w Wołominie
 • Zespołowi Szkół w Duczkach
 • Uniwersytetowi III wieku w Wołominie
 • Młodzieżowej Radzie Miasta w Wołominie
 • Ochotniczemu Hufcowi Pracy w Wołominie
 • Pracownikom Orange Polska
 • Polskiemu Klubowi Miłośników Historii „Orzeł Biały” Wielka Brytania
 • Fundacji Pamięci Armii Krajowej „Kresy RP” na czele z Wiceprezesem Panem Waldemarem Rzepeckim oraz całym Zarządem Fundacji
 • Urszuli Lizuraj- koordynatorowi akcji zbiórki w Warszawie
 • Klubowi Piłkarskiemu AFK Legion Warszawa – koordynator zbiórki Pani Małgorzata Rzepecka

 

Zarząd Stowarzyszenia

 

Podziękowania z Wilna

podziekowania-wilno

Udostępnij ten Artykuł