Spotkanie wielkanocne członków Stowarzyszenia w Warszawie, 06.04.2017 r.

2 min czytania

Dnia 06 kwietnia 2017 roku w budynku przedwojennej PASTY, gdzie znajduje się siedziba Zarządu Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK odbyło się uroczyste Spotkanie Wielkanocne.

Gospodarz, Prezes Stowarzyszenia Pan Artur Kondrat, rozpoczął spotkanie od uroczystego, imiennego powitania wszystkich gości, a następnie poprosił o to by minutą ciszy oddać hołd Żołnierzom Poległym i wszystkim naszym Przyjaciołom, których nie ma już pośród nas.

Po chwili pełnej zadumy, wspólnie odmówiliśmy modlitwę poprowadzoną przez Prezes Honorową Stowarzyszenia, Pułkownik dr n. med. Stefanię Szantyr-Powolną. A potem nadszedł czas życzeń….. Jak zwykle z ogromnym poruszeniem wysłuchaliśmy słów ze świątecznym przesłaniem skierowanych do nas przez Panią Pułkownik dr n. med. Stefanię Szantyr-Powolną. Niezwykle wzruszona Pani Pułkownik Weronika Sebastianowicz kierując do nas życzenia, w imieniu wszystkich obdarowanych później Kresowian podziękowała  za projekt „Polacy Kresowym Straceńcom –  Paczka dla Kombatanta”. Te słowa, to dla nas „motor” do dalszego działania!. A nasza „Iskierka” Pani Major Stanisława Kociełowicz  poprzez kilka słów, przelała w nas dużo ciepła i uśmiechu.

Zebrani przyjęli z dużym zadowoleniem obecność na spotkaniu przedstawicieli Pani Wicemarszałek Senatu Pani Marii Koc oraz Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Pana Jana Józefa Kasprzyka.

Później wszyscy zebrani podchodzili do siebie wzajemnie, dzielili symbolicznie jajkiem i składali życzenia, a następnie biesiadowali przy pysznych wielkanocnych przysmakach. To był czas rozmów, wspomnień, zdjęć i słodkiej niespodzianki dla każdego uczestnika przygotowanego przez organizatorów spotkania.

Serdecznie dziękujemy za udział we wspólnym biesiadowaniu wszystkim przybyłym gościom, a w szczególności płk.dr n.med. Stefanii Szantyr-Powolnej, płk. Weronice Sebastianowicz, mjr Stanisławie Kociełowicz, kpt. Lechowi Rudzińskiemu, Pani płk Lidii Lwow-Eberle, Pani Hannie Stadnik, kpt Antoniemu Łapińskiemu i Panu Tadeuszowi Kurcykowi.

Dzięki Państwa obecności całe spotkanie upłynęło w niepowtarzalnej ciepłej i rodzinnej atmosferze.

 

Marzena Szukała

 

Udostępnij ten Artykuł