Sużany

2 min czytania

Sużany

(Suzionys, Vilniaus rajonas

  1. Sużany, rej. wileński, okr. wileński

do 1939 r. gm. Niemenczyn, pow. wileńsko-trocki, woj. wileńskie)

 

Na miejscowym cmentarzu pochowano trzech poległych żołnierzy AK z oddziału „Błyskawica” oraz inż. Jerzego Gawłkiewicza zamordowanego przez faszystów litewskich.

 

Na lewo od głównej bramy wejściowej cmentarza, w drugim rzędzie grobów znajduje się zbiorowa mogiła 2 żołnierzy 6 Wileńskiej Brygady AK dowodzonej przez mjr. Franciszka Koprowskiego ps. „Konar” (1895-1967). Byli oni żołnierzami oddziału „Błyskawica”, który połączył się z tą Brygadą w marcu 1944 r. Na płycie pionowej odnowionego, kamiennego nagrobka znajduje się następująca inskrypcja :

 

Tu spoczywają/ Ś.P. Tadeusz Adamowicz „Lew”/ Jerzy Radwan-Łodziński „Rola”/ Żołnierze Oddziału „Błyskawica”/ 6 Wileńskiej Brygady AK/ Polegli 4 marca 1944 podczas/ walki z wrogiem/ Cześć Ich pamięci

 

Żołnierze ci polegli podczas akcji Armii Krajowej w dniu 04.03.1944 r. na posterunek policji litewskiej w Dubinkach (15 km na północ od Sużan), w czasie której zdobyto duże ilości broni, amunicji i ubrań.

 

Z prawej strony od bramy, na podobnej wysokości jak pierwszy grób, zlokalizowane są dwa dalsze groby :

 

Odnowiony grób również żołnierza 6 Wileńskiej Brygady AK, który poległ w walkach z NKWD na tym cmentarzu. Inskrypcja na jego grobie głosi :

Tu spoczywa/ Ś.P. Zygmunt Perwejnis „Mściwój”/ ur. 1920/ Żołnierz Oddziału „Błyskawica”/ 6 Wileńskiej Brygady AK/ Poległ na tym cmentarzu/ w maju 1945 w potyczce z NKWD/ Cześć Jego Pamięci !/ Od mieszkańców Sużan, samorządu rejonu Wileńskiego starostwa sużańskiego

 

Wolontariusze naszej Fundacji odwiedzili i uporządkowali w trakcie prac na miejscowym cmentarzu także leżący nieopodal w południowo-wschodnim rogu cmentarza grób Inż. Jerzego Gawałkiewicza, ur. w Warszawie w 1900 r., zamordowanego przez faszystów litewskich 4.IV.1944 r.

 

Udostępnij ten Artykuł