Udane zakończenie akcji świątecznej w Wołominie „POLACY – KRESOWYM STRACEŃCOM”

3 min czytania

W dniach 7-9 w Wołomińskim Domu Kultury odbyła się zbiórka artykułów żywnościowych, z których przygotowano ponad 40 paczek dla Naszych Rodaków żołnierzy AK, którzy zostali na Białorusi. Zbiórka paczek w Wołominie odbyła się po raz drugi. Odzew mieszkańców był ogromny, w zbiórkę włączyły się całe rodziny przychodzili Rodzice z dziećmi, osoby starsze, grupy przyjaciół organizowały się i przynosiły paczki. W trakcie zbiórki była puszczana historyczna prezentacja, w której były prezentowane sylwetki Żołnierzy AK oraz obecne zdjęcia żyjących Żołnierzy AK – Łagierników. Mieszkańcy Wołomina byli mocno przejęci losem naszych Rodaków na Białorusi.

W czasie zbiórki mieliśmy okazje porozmawiać o historii, losach Żołnierzy Armii Krajowej, którzy pozostali na dawnych kresach wschodnich. Młodzież, która włączyła się zbiórkę i pakowanie paczek była dumna, że może pomóc swoim rodakom, którzy przez całe swe życie byli wierni słowom Bóg Honor Ojczyzna. Mówili, że dla nich Ojczyna jest bardzo ważna i chcą wziąć za nią odpowiedzialność i czerpać z najlepszych wzorców. Niewątpliwie dla wielu z nich wzorem do naśladowania w ich drodze życiowej stali się żołnierze AK – Łagiernicy, Żołnierze Wyklęci.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy tak aktywnie włączyli się w zbiórkę. Akcja nie mogłaby się odbyć beż pomocy MDK w Wołominie i osobistemu zaangażowaniu Pani Dyrektor Marzeny Małek, kierownik Wioletty Obuchowskiej i wszystkim pracownikom MDK, Stowarzyszeniu Rajski Ptak, Młodzieżowej Radzie Miasta w Wołominie, Drużynie Harcerskiej Czarna 13.

Cała akcja nie udałaby się oczywiście bez wspaniałej, bezinteresownej pomocy mieszkańców, którzy tak licznie zjawili się, by ofiarować dary swoim rodakom mieszkającym na Białorusi. Dziękujemy również za pomoc i dary Gimnazjum nr 2, I LO w Wołominie, Radnym Rady Miejskiej, Burmistrzowi Wołomina, wszystkim wołomińskim mediom za nagłośnienie zbiórki. W szczególności wołomińskiemu radiu Fama i wszystkim ludziom dobrej woli.

Szczególne podziękowania należą się najmłodszym wolontariuszom przedszkolakom z przedszkola nr 9 im. Jasia i Małgosi w Wołominie. Dzieci w ciągu 2 dni zebrały 3 kartony żywności i przygotowały piękne kartki świąteczne. Serdeczne podziękowania dla całej kadry pedagogicznej, która uczy dzieci patryjotyzmu i troski o drugiego człowieka.

Zasiadając przy Wielkanocnym śniadaniu w gronie rodzinnym połączmy się duchowo z Naszymi Rodakami na Białorusi.

Udostępnij ten Artykuł