Uroczyste obchody 220 rocznicy Bitwy pod Racławicami

3 min czytania

DSC_7984„W obronie państwowości i wolności narodu polskiego”

 

Bitwa pod Racławicami – pierwsze spektakularne zwycięstwo Polaków pod wodzą Naczelnika Powstania – generała Tadeusza Kościuszki.

W dniu 16 maja 2014 roku z okazji 220 rocznicy zwycięskiej Bitwy pod Racławicami w czasie Insurekcji Kościuszkowskiej – Powstania Narodowego mającego na celu obronę Ojczyzny przed zaborcami dążącymi do unicestwienia państwowości polskiej – w Racławicach odbył się uroczysty Zlot Kawalerów Virtuti Militari, którym towarzyszyli zasłużeni dla Rzeczypospolitej oficerowie z Małopolski i wiele innych osób zasłużonych w ostatnim 25-leciu wolnej Polski. Wśród 4 Kawalerów Orderu Virtuti Militari był płk Tadeusz Bieńkowicz cieszący się sławą żołnierz Okręgu Nowogródzkiego AK słynnych „Krysiaków”.

 

Organizatorami uroczystości byli: Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie płk. Janusz Kurzyna oraz Wójt Gminy Racławice Adam Samborski. Uroczystość rozpoczęła się piękną Mszą Św. w miejscowym kościółku w Racławicach z udziałem pocztów sztandarowych, miejscowej ludności i licznie zgromadzonej młodzieży ze szkół wojskowych i publicznych. W czasie Mszy Św. patriotyczną homilię nawiązującą do ideałów walki o wolność Ojczyzny wygłosił płk kapelan wojskowy. Po Mszy Św. uczestnicy Zlotu udali się pod pomnik dowódcy oddziału grenadierów krakowskich Bartosza Głowackiego bohatera bitwy pod Racławicami, gdzie złożyli wiązanki kwiatów. Z uwagi na deszcz nie udało się jak zaplanowano zrealizować dalszego ciągu uroczystości na polach bitwy pod Racławicami gdzie stały armaty z Powstania Kościuszkowskiego i odtworzony oddział w mundurach grenadierów krakowskich lecz wszyscy udali się do miejscowego Gimnazjum gdzie kontynuowano program. W uroczystości wzięła tu udział kompania wojska, młodzież – uczestnicy spartakiad wojskowych i konkursów historycznych, uczniowie miejscowego Gimnazjum.

 

Pułkownik ze Sztabu wojskowego w Krakowie przedstawił rys historyczny Insurekcji Kościuszkowskiej, nakreślił zasługi Naczelnika Sił zbrojnych Powstania Tadeusza Kościuszki, przebieg bitwy w Racławicach w 1794 r. oraz zasługi bojowe bohatera Bartosza Głowackiego. Podkreślił, że Naczelnik Powstania 1794 roku Tadeusz Kościuszko były generał armii amerykańskiej zasłynął jako sprawny polityk, wódz i organizator armii. Wicewojewoda Małopolski podkreślił w swoim wystąpieniu konieczność kontynuowania tradycji narodowych, korzeni narodowych i etosu polskiej armii.

 

W imieniu Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – dr Jana Stanisława Ciechanowskiego wręczył osobom odznaczonym medale państwowe „PRO PATRIA” dyrektor Z. Dziuba. Medale te otrzymało kilkanaście osób w tym kilku oficerów, prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej – Andrzej Siedlecki oraz dyrektor Muzeum Armii Krajowej w Krakowie dr hab. Janusz Mierzwa. Wnioski o te odznaczenia złożył płk Tadeusz Bieńkowicz – Kawaler Orderu Virtuti Militari – oficer Armii Krajowej ps. „Rączy”.

 

Po uroczystości Wójt Gminy Racławice podjął obiadem uczestników uroczystości w miejscowej restauracji. Co pewien czas słychać było wystrzały i dymy z armat.
Pomimo niesprzyjającej pogody uroczystość udała się znakomicie. Szerzej na temat uroczystości opisuje w Internecie „Głos Miechowa”.

 

Fot. – Stanisław Dudek.

 

Zarząd Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej

Udostępnij ten Artykuł