Paczki z Mazowsza zostały przekazane na ręce Pani Major Stanisławy Kociełowicz