Uroczystość poświęcona Pamięci Żołnierzy 77. Pułku Piechoty Wojska Polskiego i 77. Pułku Piechoty Armii Krajowej Okręgu Nowogródek oraz Mieszkańców Ziemi Lidzkiej

1 min czytania

13 września 2020 r. Członkowie Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej wzięli udział w uroczystości patriotycznej połączonej z Mszą świętą w kościele św. Zygmunta na warszawskich Bielanach. Uroczystość poświęcona była Pamięci Żołnierzy 77. Pułku Piechoty Wojska Polskiego i 77. Pułku Piechoty Armii Krajowej Okręgu Nowogródek oraz Mieszkańców Ziemi Lidzkiej. Na uroczystości przemówił do licznie zebranych gości, w tym młodzieży z Lidy, Prezes Artur Kondrat. Zarząd naszego Stowarzyszenia przyznał Srebrne Kresowe Krzyże Pamięci za postawę patriotyczną i pracę na rzecz podtrzymywania historii kultury i tradycji polskich na dawnych Kresach Wschodnich II RP. Podczas uroczystości na placu Konfederacji odznaczenia te wręczył Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Wileńsko-Nowogródzkiego dr Kazimierz Krajewski. Serdecznie gratulujemy Odznaczonym! Na zakończenie licznie zebrane delegacje kombatantów i organizacji złożyły kwiaty przy pomniku powstałym z inicjatywy żołnierza AK, łagiernika Pana Witolda Krupowicza. Cześć i chwała Bohaterom.

Udostępnij ten Artykuł