Uroczystości poświęcone 150 rocznicy Powstania Styczniowego z udziałem Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej

4 min czytania

Powstanie Styczniowe 1863r jako największy niepodległościowy zryw narodowy przeciwko zaborcy rosyjskiemu w XIX wieku zasługuje na najwyższe uznanie w historii narodu polskiego. Heroiczna walka 200.000 powstańców, którzy  ruszyli do walki o niepodległość Ojczyzny z trzykrotnie silniejszą armią carską dobrze przeszkoloną i doskonale uzbrojoną nie przyniosła zwycięstwa ale Polacy pokazali, że gotowi są do najwyższych poświęceń aby Polska była Polską, a nie marionetkowym Królestwem całkowicie podległym absolutnej władzy cara rosyjskiego.

Idee wolnościowe jakie zaszczepili powstańcy były kultywowane i realizowane w Legionach Józefa Piłsudskiego w latach 1916 -1918 r. i służyły odrestaurowaniu Państwa Polskiego w 1918r.

Stowarzyszeniu Łagierników Żołnierzy AK Powstanie Styczniowe jest szczególnie bliskie z uwagi na te same dogmaty jakimi kierowali się powstańcy styczniowi i żołnierze Armii Krajowej – miłość do Boga i Ojczyzny oraz poświęcenie życia w walce o niepodległość dla Niej. Zarząd Stowarzyszenia złożył hołd powstańcom styczniowym 1863r w następujących uroczystościach:

W dniu 25.01.2013r odbyło się spotkanie w Ratuszu Dzielnicy Warszawa – Ursynów z udziałem władz administracyjnych. W uroczystości wzięła udział Pani senator Barbara Borys Damięcka.

Z ramienia władz tej Dzielnicy udział wzięli Witold Kołodziejski – Zastępca Burmistrza oraz Bartosz Dominiak – Naczelnik Wydziału Promocji.

Z Zarządu Stowarzyszenia udział wzięli: Andrzej Siedlecki, kpt. Weronika Sebastianowicz i Artur Kondrat – koordynator uroczystości.

W nawiązaniu do idei Powstania Styczniowego przemówienie historyczne na temat działalności niepodległościowej Armii Krajowej wygłosił Andrzej Siedlecki. Wzruszające relacje o żołnierzach AK z Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przekazała kpt. Weronika Sebastianowicz, która pełni funkcję prezesa  Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi.  Z wdzięcznością uczestnicy spotkania – mieszkańcy Ursynowa przyjęli obecność Pani senator Barbary Borys Damięckiej na uroczystości, w której wystąpieniu były zawarte wrażliwe, uczuciowe wspomnienia z dzieciństwa, a dotyczące jej rodziny wywiezionej przez okupanta sowieckiego do Kazachstanu.

W niedzielę 27.01.2013 r. o godz. 12:00 Zarząd Stowarzyszenia w tym samym składzie uczestniczył w uroczystej Mszy Św. w kościele w Sokołowie Podlaskim. W krótkim wystąpieniu kpt Weronika Sebastianowicz i Andrzej Siedlecki podkreślili cześć i uznanie dla powstańców styczniowych i żołnierzy AK oddających życie i wolność na katordze i łagrach syberyjskich. Pod pomnikiem dowódców VI Brygady Wileńskiej „Młota” i „Huzara” oraz pod pomnikiem księdza generała Stanisława Brzóski – naczelnego kapelana Powstania Styczniowego.

Burmistrz Sokołowa Podlaskiego wraz z przedstawicielami miejscowej administracji i samorządu zapalili znicze, złożyli wiązanki kwiatów i oddali hołd poległym powstańcom styczniowym i żołnierzom AK.

W tą samą niedzielę 27.01.2013 r. w Hotelu Mazurkas Travel w Ożarowie Mazowieckim Zarząd Stowarzyszenia uczestniczył w galowym Koncercie „Powstanie Styczniowe – Pamiętamy” zorganizowanym przez Fundację AVE PATRIA.

W koncercie wzięły udział chóry polonijne z Litwy, Białorusi, Ukrainy i Niemiec oraz artyści z Polski między innymi soliści Opery i Zespołu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, chór uczniów z Gimnazjum w Błoniu oraz grupa teatralna „Melchiorek”, która odtwarzała sceny z Powstania Styczniowego. Chóry polonijne , które wzięły udział to: „Echo”, „Kraj Rodzinny”, „Polonez”, „Mościczanka”, „Polonia”. Kpt Weronika Sebastianowicz przedstawiła tragiczne losy swoje i innych żołnierzy AK represjonowanych w Workucie. Fragmenty historyczne o Powstaniu Styczniowym przedstawił Andrzej Siedlecki.

Wśród piosenkarzy wystąpił Jan Pietrzak ze znanym utworem „Żeby Polska była Polską”.

Wspaniała pod względem artystycznym i logistycznym uroczystość wzbudziła aplauz i oklaski licznie przybyłej pomimo mrozu publiczności.

Chwała organizatorom – Fundacji „AVE PATRIA” z Ożarowa Mazowieckiego za możliwość oddania hołdu powstańcom styczniowym.  

 

Udostępnij ten Artykuł