W dniu 11 listopada 2012 r. o godz. 18:30 w Wołominie odbyła się projekcja filmu „Pani Weronika i jej chłopcy”.

3 min czytania

Film ten dotyczy losów żołnierz AK zamieszkujących terytorium Białorusi. Pokaz zorganizowały Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej oraz Miejski Dom Kultury Wołomin we współpracy z Radą Miasta i Burmistrzem Miasta. Patronat nad przedsięwzięciem objęły dwutygodnik „Dobry Znak” Muzeum Armii Krajowej, Polski Związek Więźniów Komunizmu, SKOK Wołomin. Logistykę cyklu spotkań zapewnił Pan Artur Kondrat ze Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK będący jednocześnie inicjatorem poszczególnych inicjatyw. W pokazie filmu wzięła udział Pani Ilona Gosiewska – Prezes Stowarzyszenia „Odra Niemen” będącego współproducentem dokumentu natomiast ze strony Domu Kultury Wołomin głównymi realizatorkami przedsięwzięcia były: Dyrektor MDK Wołomin Marzena Małek oraz Pani Wioletta Obuchowska.

Na pokaz filmu przybyli osobiście z Białorusi kpt. Weronika Sebastianowicz, por. Alfons Rodziewicz i por. Franciszek Szemrej na zaproszenie Burmistrza Wołomina pana Ryszrda Madziara i Kierownika Miejskiego Domu Kultury w Wołominie pani Marzeny Małek. Wszyscy wzięli udział w uroczystości upamiętniającej uzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 r. Nawiązując do Święta Niepodległości i wydarzeń z 1918 r. prezes Andrzej Siedlecki nadmienił zebranym o celech i zadaniach Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK, a także opowiedział o represjach sowieckich na Kresach Rzeczypospolitej, o losch łagierników w obozach syberyjskich, o mordowaniu dowódców i żołnierzy AK przez władze sowieckie, o zakłamywaniu prawdy historycznej w okresie komunistycznym. Prezes Okręgu Nowogródzkiego Światowego Związku Żołnierzy AK – Kazimierz Krajewski przedstawił działania polskich oddziałów AK w Okręgu Wileńskim i Nowogródzkim AK i represje ze strony władz sowieckich. Kpt Weronika Sebastianowicz przedstawiła swoje losy w walce o niepodległość Polski, represje w łagrach sowieckich i po wojnie na terenie ZSRR. Wyświetlony został film dokumentalny „Weronika i jej chłopcy”. Pokaz filmu bardzo podobał się widzom. Wagę wydarzenia uświetniały poczty sztandarowe Stowarzyszenia, proporzec bojowy „Krysiaków” i grupy rekonstrukcyjnej. „Radosław” z Powstania Warszawskiego. Ta grupa strzelców była również ubrana w mundury żołnierz AK oraz panterki powstańcze i wszyscy byli z zabytkową bronią w rękach, co budziło wielkie emocje patriotyczne. Żołnierze AK z Grodna i Lidy też wystąpili w mundurach wojska polskiego. Pokaz tak podobał się widzom, że w oczach wielu osób widzieliśmy łzy, w szczególności wtedy kiedy przedstawialiśmy fakty prawdy historycznej o losie polskich żołnierzy z organizacji niepodległościowych represjonowanych przez władze komunistyczne ZSSR i PRL. Burmistrz Miasta Wołomin Pan Ryszard Madziar w imieniu władz administracyjnych gorąco podziękował organizatorom spotkania i uczestnikom podkreślając wagę tego patriotycznego wydarzenia.

 

Udostępnij ten Artykuł