11 listopada-plakatPodczas uroczystości jak co roku obecny będzie poczet sztandarowy Stowarzyszenia. Po uroczystości z udziałem Prezydenta RP złożymy wiązankę biało-czerwonych róż przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Następnie przejdziemy ze sztandarami pod pomnik Marszałka i Oddamy hołd Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.