W dniu 17.11.2013 r. uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej z dniem 1 stycznia 2014 r. zostały powołane III Oddziały Regionalne:

1 min czytania
  1. 111Region Dolnośląski z siedzibą we Wrocławiu, na czele którego na stanowisko dyrektora został powołany ppłk Tadeusz Haduch z dniem 01.02.2014r.

  2. Region Podlaski z siedzibą w Białymstoku, na czele którego na stanowisko dyrektora z dniem 01.01.2014 r. została powołana Pani Grażyna Złocka Korzeniewska, a zastępcą dyrektora pani Barbara Świętońska.

  3. Region Północno – Wschodni z siedzibą w Sejnach, na czele którego na stanowisko dyrektora z dniem 01.01.2014 r. została powołana Pani Barbara Kuklewicz.

Uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej z dnia 07.11.2013 r. Pani kpt Weronika Sebastianowicz dotychczasowy członek Zarządu została powołana na stanowisko Wiceprezesa Stowarzyszenia

Uchwałą Zarządu Głównego dyrektorzy Regionów zostali na zasadzie kooptacji powołani do składu Zarządu Głównego:

Pan ppłk Tadeusz Haduch

Pani Grażyna Złocka Korzeniewska

Pani Barbara Świętońska

Pani Barbara Kuklewicz

 


Aktualny skład Zarządu Głównego Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK przedstawia się następująco:

Prezes – Andrzej Siedlecki

Prezes Honorowy – Stefania Szantyr Powolna

Wiceprezes – Stanisława Kociełowicz

Wiceprezes – Weronika Sebastianowicz

Wiceprezes – Artur Kondrat

Skarbnik – Danuta Pielak

Sekretarz – Bożenna Bargieł

Członek – Michał Bauer

Członek – Tadeusz Haduch

Członek – Grażyna Złocka Korzeniewska

Członek – Barbara Świętońska

Członek – Barbara Kuklewicz

Udostępnij ten Artykuł