W sobotę odbyło się poświęcenie i otwarcie biura Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej w Sejnach

3 min czytania

DSC_0069W uroczystościach wzięli udział znamienici goście oraz samorządowcy m.in. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Jarosław Zieliński, Starosta Powiatu Sejneńskiego – Piotr Alszko, wójt gminy Giby – Jan Kramnicz, proboszcz parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach i kapelan stowarzyszenia – ks. Zbigniew Bzdak, przewodnicząca rady Gminy – Barbara Karłowicz, przedstawicielka Nadleśnictwa Płaska – Aneta Milewska, Natalia Jakubowska z córką Bogdaną – Polki, które dzięki pomocy m.in. Dyrektor sejneńskiego oddziału stowarzyszenia – Barbarze Kuklewicz, wyjechały z Ukrainy i dostały możliwość stałego pobytu w Polsce (więcej o ich losie oraz wywiad z Natalią Jakubowską znajdziecie w następnym artykule).

Otwarcie biura odbyło się w pierwszą rocznicę utworzenia oddziału północno – wschodniego stowarzyszenia, a tak wygląda jego historia, którą zebranym gościom przedstawiła Anna Modzelewska – członek organizacji:

Stowarzyszenie Łagierników żołnierzy Armii Krajowej istnieje od 30 lat, a powstało i zostało zorganizowane jako nielegalna organizacja jeszcze w czasach w PRL. Pierwotnie Stowarzyszenie zrzeszało wyłącznie żołnierzy AK skazanych wyrokami Trybunałów Wojennych ZSRR oraz Sądów Wojskowych w PRL, którzy po skazaniu byli pozbawieni wolności w więzieniach i łagrach sowieckich. Obecnie, z uwagi na zmniejszającą się liczbę członków spowodowanych dużą śmiertelnością osób starszych, został zmieniony statut i po jego nowelizacji prawo do uczestnictwa posiadają wszyscy żołnierze AK i ich rodziny oraz osoby silnie związane z etosem AK. Celem Stowarzyszeniem jest nie tyko utrzymywanie więzi braterskiej między żołnierzami, ale także udzielanie różnorakiej pomocy im i ich rodzinom oraz opiekowanie się miejscami pamięci narodowej. Stowarzyszenie odtwarza i zachowuje dla następnych pokoleń Polaków dokumentację metod wyniszczania i zniewalania Polaków. Czynnie wpływa na edukację młodego pokolenia w celu odzyskiwania wiedzy o działalności niepodległościowej Armii Krajowej.

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w sądzie, posiada osobowość prawną, a jego siedzibą główną jest Warszawa. Stowarzyszenie posiada swój oddział min. w Sejnach, który kierowany przez Barbarę Kuklewicz jest znany nie tylko z uroczystości patriotycznych, czy zbiórki paczek dla polskich kombatantów na Białorusi i Litwie, ale też z różnorakich projektów. Tylko w tym roku stowarzyszenie gościło młodzież z polskimi korzeniami z Białorusi, współpracowało z Lasami Państwowymi przy projekcje, dotyczącym rekonstrukcji pamięci czynów zbrojnych i udziału w konspiracji leśników w szaragach Armii Krajowej. Rezultatem tych działań jest folder „Pamięć i przyroda” oraz renowacja miejsc pamięci na Podlasiu.

Ważnym aspektem działania sejneńskiego oddziału Stowarzyszenia jest współpraca ze Stowarzyszeniem żołnierzy AK na Białorusi, która trwa cały czas, a więź tę pogłębia fakt, iż Prezes Stowarzyszenia żołnierzy AK z Grodna – kpt. Weronika Sebastianowicz jest członkiem zarządu organizacji.

Bardzo ważnym elementem działalności stowarzyszenia są corocznie organizowane zjazdy. Tegoroczny, XXX zjazd odbył się na ziemi augustowsko – sejneńskiej, kolejny także odbędzie się na terenie Sejn i Augustowa

Tekst i zdjęcia Emilia Gryguć-Sejny

Udostępnij ten Artykuł