Wersoka

(Verseka, Salcininkai rajonas,

  1. Soleczniki, rej. solecznicki, okr. wileński

do 1939 r. gm. Ejszyszki, pow. lidzki woj. nowogródzkie)

 

Na terenie dawnego majątku Szalewiczów znajduje się cmentarz, na którym pochowano 4 żołnierzy Armii Krajowej. Są to : Józef Więckiewicz ps. „Wiaterek”, Michał Rzuchowski „Łabędź” oraz 2 nieznanych z imienia i nazwiska żołnierzy AK. Tutaj także znajdują się groby 8 bezimiennych żołnierzy z grupy „Hajduka” poległych z Michałem Rzuchowskim 06.02.1945 r. w walkach z oddziałami NKWD w Bołądziszkach.

 

Groby czterech pierwszych żołnierzy zlokalizowane są obok siebie – patrząc od lewej : J. Więckiewicz, NN, M. Rzuchowski, NN.

 

Grób Józefa Więckiewicza ps. „Wiaterek”

na pionowej, nowej granitowej płycie nagrobnej inskrypcja :

Józef Więckiewicz/ „Wiaterek”/ V bat[alion] 77 p[ułku] p[iechoty] Ziemi/ Nowogródzkiej/ 1923-6.02.1945/ Cześć Jego Pamięci

Grób zwieńczony jest metalowym krzyżem. Poziomo obramowanie kamienne grobu.

 

Grób Michała Rzuchowskiego „Łabędzia”

kamienny postument nagrobny zwieńczony krzyżem, z metalową płytą z inskrypcją :

Michał/ Rzuchowski/ 23.IV.1920-6.II.1945/ Zmartwychwstać/ daj o Panie

Poziomo obramowanie kamienne grobu

 

Groby 2 żołnierzy NN nie mają inskrypcji, a jedynie kamienne niskie krzyże oraz obramowanie poziome grobów.

 

W innym miejscu na cmentarzu, obok siebie położonych jest 8 indywidualnych grobów bezimiennych żołnierzy AK z podobnym jw. kamiennym obramowaniem oraz nowymi, granitowymi krzyżami bez inskrypcji. Są to nieznani żołnierze z oddziału „Hajduka”.

 

Udostępnij ten Artykuł