Wersoka

2 min czytania

Wersoka

(Verseka, Salcininkai rajonas,

  1. Soleczniki, rej. solecznicki, okr. wileński

do 1939 r. gm. Ejszyszki, pow. lidzki woj. nowogródzkie)

 

Na terenie dawnego majątku Szalewiczów znajduje się cmentarz, na którym pochowano 4 żołnierzy Armii Krajowej. Są to : Józef Więckiewicz ps. „Wiaterek”, Michał Rzuchowski „Łabędź” oraz 2 nieznanych z imienia i nazwiska żołnierzy AK. Tutaj także znajdują się groby 8 bezimiennych żołnierzy z grupy „Hajduka” poległych z Michałem Rzuchowskim 06.02.1945 r. w walkach z oddziałami NKWD w Bołądziszkach.

 

Groby czterech pierwszych żołnierzy zlokalizowane są obok siebie – patrząc od lewej : J. Więckiewicz, NN, M. Rzuchowski, NN.

 

Grób Józefa Więckiewicza ps. „Wiaterek”

na pionowej, nowej granitowej płycie nagrobnej inskrypcja :

Józef Więckiewicz/ „Wiaterek”/ V bat[alion] 77 p[ułku] p[iechoty] Ziemi/ Nowogródzkiej/ 1923-6.02.1945/ Cześć Jego Pamięci

Grób zwieńczony jest metalowym krzyżem. Poziomo obramowanie kamienne grobu.

 

Grób Michała Rzuchowskiego „Łabędzia”

kamienny postument nagrobny zwieńczony krzyżem, z metalową płytą z inskrypcją :

Michał/ Rzuchowski/ 23.IV.1920-6.II.1945/ Zmartwychwstać/ daj o Panie

Poziomo obramowanie kamienne grobu

 

Groby 2 żołnierzy NN nie mają inskrypcji, a jedynie kamienne niskie krzyże oraz obramowanie poziome grobów.

 

W innym miejscu na cmentarzu, obok siebie położonych jest 8 indywidualnych grobów bezimiennych żołnierzy AK z podobnym jw. kamiennym obramowaniem oraz nowymi, granitowymi krzyżami bez inskrypcji. Są to nieznani żołnierze z oddziału „Hajduka”.

 

Udostępnij ten Artykuł