Zakończyliśmy kolejną edycję projektu „Polacy Kresowym Rodakom”

4 min czytania

2021 rok to kolejny rok walki z pandemią COVID-19, koniecznością sprostania długofalowym skutkom zachorowania na koronowirusa oraz walką ze skutkami pandemii. Ludzie zmuszeni są borykać się z samotnością, problemami psychologicznymi, problemami zdrowotnymi różnego rodzaju np. spowodowanymi brakiem ruchu. Są to kłopoty dotyczące wielu tysięcy ludzi.

Na terenach Białorusi i Litwy zostały zorganizowane przez naszą organizację kolejne zespoły wolontariackie „Płomyk”, za pomocą których możemy pomóc jak największej ilości osób potrzebujących ze środowisk polskich w tych krajach. Przyjęte zasady pomocy humanitarnej w powiązaniu z rozwojem zespołów wolontariackich odpowiadają skutecznie na palące potrzeby naszych Rodaków na terenie Litwy i Białorusi.

W 2021 r. powstały także dalsze zespoły wolontariackie. Z myślą o nich została opracowana, wydrukowana i przekazana „Płomykom” broszura edukacyjna dla ich członków na temat ochrony zdrowia, profilaktyki i pierwszej pomocy przedmedycznej.

Istotne dla Stowarzyszenia jest także stałe podnoszenie kwalifikacji naszych wolontariuszy. Dlatego też zostały zorganizowane specjalne szkolenia online z zakresu pierwszej pomocy, pracy wolontariackiej, wsparcia psychologicznego dla osób przebywających na przymusowej kwarantannie domowej, radzenia sobie ze stresem, a także z zakresu podstawowych zagadnień geriatrii, fizjoterapii, szkolenia liderskie i na temat pracy zespołowej – z coachem. W ww. warsztatach uczestniczyli także członkowie już działających od 2020 r. zespołów wolontariackich „Płomyk” celem rozszerzania ich kompetencji i umiejętności. Ważne jest bowiem docenianie ich dotychczasowej pracy, często w trudnych warunkach pandemii, i motywowanie do dalszego rozwoju pomocy w ich lokalnych środowiskach, przekazywania nowych wiadomości pomocnych w ich działalności w szczególności dotyczących przeciwdziałaniu skutkom pandemii COVID-19, które już teraz wpływają negatywnie na funkcjonowanie wielu ludzi. Ma to szczególne znaczenie w przypadku osób starszych, samotnych i obłożnie chorych. Pragniemy wyposażyć naszych wolontariuszy w wiedzę i umiejętności nie tylko pomocne w walce z koronawirusem i codziennymi potrzebami podopiecznych, ale także ze skutkami pandemii.

W ramach projektu przekazaliśmy naszym rodakom z Kresów pomoc humanitarną : zostały  zakupione i przekazane kombatantom produkty pielęgnacyjne dla osób obłożnie chorych i w podeszłym wieku oraz zestawy ochrony osobistej (płyn dezynfekcyjny, maseczki ochronne, leki podwyższające odporność́).

Produkty te zostały przekazane do potrzebujących przez Stowarzyszenie na Litwę i Białoruś przy wsparciu polskich służb dyplomatycznych i koordynatorów lokalnych naszej organizacji (liderów zespołów wolontariackich „Płomyk”), a także przetransportowane przez członków Stowarzyszenia z zachowaniem ostrożności i z użyciem artykułów ochrony osobistej bezpośrednio do potrzebujących. Do naszych Rodaków dotarły także zestawy ochrony osobistej dla członków zespołów wolontariackich „Płomyk”, a także sprzęt rehabilitacyjny dla potrzebujących. Wszystko to oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad ochrony przed potencjalnym zarażeniem COVID-19.

Środowiska polskie na Litwie i Białorusi należą do najaktywniejszych w tym regionie Europy. Wyposażając ich chętnych przedstawicieli w wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy wolontariackiej, samopomocowej, stwarzamy dla naszych Rodaków realne możliwości rozwoju tych społeczności, ich uwrażliwienie na wzajemne potrzeby i uniezależnienie od pomocy zewnętrznej.

Cieszymy się, że projekt Stowarzyszenia „Polacy Kresowym Rodakom” kolejny rok z rzędu aktywizuje w znaczącym stopniu środowiska polskie z Litwy i Białorusi, krzewiąc wśród nich ideę samopomocy i wolontariatu. Idea zespołów wolontariackich bezpośrednio w środowiskach Polaków w tych krajach sprawia, iż uniezależniają się one w swej codziennej pomocy humanitarnej od ryzyka zamknięcia granic czy nakładanych przez poszczególne państwa obostrzeń sanitarnych. Stale aktywizowane, wspierane i dokształcane przez Stowarzyszenie zespoły wolontariackie „Płomyk” mają dużą szansę być długofalową, owocną pomocą potrzebującym, a nie jedynie jednorazową akcją – potrzebną, jednakże nie umożliwiającą poprawy życia podopiecznych w środowiskach polskich na Wschodzie w dłuższej perspektywie.

Projekt dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

 

Udostępnij ten Artykuł