W związku z nadchodzącym świętami Wielkanocnymi zwracamy się z apelem do ludzi dobrej woli o dar serca w postaci paczek świątecznych z żywnością, które będą zbierane w ramach corocznej akcji POLACY KRESOWYM RODAKOM. Społeczna akcja organizowana przez Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK w bieżącym roku zostanie przeprowadzona w poniższych miejscowościach na terenie Polski i otrzymała numer zbiórki “2019/829/OR” wydany i zaakceptowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Koordynator Zbiórki w Polsce Monika Brzezińska

koordynator.paczki@armiakrajowa-lagiernicy.pl

Zielonka

Zbiórka w Zielonce będzie prowadzona do 23 marca
Osoba Kontaktowa – Pani Jola Murawska, tel. 501 710 820

Wołomin

Miejski Dom Kultury w Wołominie, ul. Mariańska 7
Termin zbiórki: 21 do 23 marca w godzinach pracy MDK
Zbiórka prowadzona w placówkach oświatowych miasta Wołomin
Koordynator Zbiórki: Monika Brzezińska koordynator.paczki@armiakrajowa-lagiernicy.pl

Warszawa

MAZOWIECKI ODDZIAŁ REGIONALNY
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Koordynator: Ryszard Madziar
tel: 661 781 417

Szkoła podstawowa nr 395 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
ul. Sierakowskiego 9, 03-709 Warszawa
Koordynator: Teresa Mioduszewska

Konstancin Jeziorna

Koordynator: Bożena Wierzbicka

Ząbki

Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga w Ząbkach
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach
Szkoła Podstawowa nr 3 im Małego Powstańca w Ząbkach
Publiczne Przedszkole Zozoland, Powstańców 70A, 05-091 Ząbki
Przedszkole nr 1 – Zielony Dinek
Przedszkole nr 2 – Leśny Zakątek
Przedszkole nr 3 – Skrzat
Prywatna Szkoła Podstawowa w Ząbkach im. ks. Jerzego Popiełuszki
Koordynator zbiórki Pani Burmistrz Małgorzata Zyśk

Łochów

Termin od 11 do 20 marca 2019
Koordynator: Alina Grądzka, Urząd Miejski w Łochowie pok 221, tel. 25 64 37 814

Żabia Wola

Miejsce zbiórki: Urząd Gminy Żabia Wola, Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, ul. Wiejska 2F, pok. nr 1, 96-321 Żabia Wola.
Koordynator zbiórki: Marcin Tylczyński, Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych. Telefon: +48 46 857 81 82 wew. 14

Radzymin

 • Klub Gazety Polskiej
 • Zbiórka prowadzona w placówkach oświatowych miasta Radzymin

Termin: 14 – 20 marca 2019
Koordynator Zbiórki: Marzena Małek

Kobyłka

 • Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 im. Zofii Nałkowskiej, ul. Jezuicka 1;
 • Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Bohaterów Bitwy Ossowskiej, ul. E. Orzeszkowej 3/5
 • Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 3 im. Karola Wojtyły, ul. Załuskiego 57;
 • Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka, al. Jana Pawła II 22;
 • Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Fałata 4a;
 • Publiczne Przedszkole nr 1 im. Krasnala Hałabały, ul. Kościuszki 6;
 • Publiczne Przedszkole Ptasie Radio, ul. Oleńki 3;
 • Publiczne Przedszkole Zielony Wiatraczek ul. Mieszka I 51.
 • Urząd Miasta Kobyłak

W jednostkach organizacyjnych do 22 marca br
W MOK do 22 marca Aleja Jana Pawła II 22 w Kobyłce
Tel. 22 763 81 60

Ostrołęka

Województwo Pomorskie

Koordynator: Mariusz Birosz, Stowarzyszenie “Brygada Inki”

Gmina Rzeczenica
Zbiórka będzie prowadzona w Jednostkach Oświatowych oraz przy pomocy miejscowych parafii.

Gmina Przechlewo
Zbiórka będzie prowadzona w jednostkach oświatowych, w sklepach, przy pomocy miejscowej Parafii, Stowarzyszenia Przechlewscy Patrioci oraz Wójta Gminy Przechlewo Krzysztofa Michałowskiego

Szkoła Podstawowa nr 2 w Bytowie

Region Wschodni

Nowy Dwór

Termin zbiórki: 18 marca do 23 marca
Koordynatorzy zbiórki: Anna Krokos, Agata Anna Sitko
Zbiórkę przeprowadzi Szkolne Koło Wolontariatu
Miejsce zbiórki: Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze

Krasnowo

Szkoła Podstawowa im Adama Mickiewicza w Krasnowie
Krasnowo 17, 16- 500 Sejny
Koordynator zbiórki: Małgorzata Fejfer
Termin zbiórki: 18 – 23 marca 2019 r.

O INICJATYWIE:

Akcja zbiórki społecznej POLACY KRESOWYM RODAKOM zgłoszonej i zarejestrowanej w MSWIA, jest skierowana głównie do ostatnich żyjących na terenie Białorusi i Litwy żołnierzy Armii Krajowej (i ich najbliższych), a także do polskich dzieci i ich rodzin z Grodzieńszczyzny i Wileńszczyzny. Adresatami są potrzebujący kombatanci z szeregów AK, z których większość za walkę o Niepodległość Polski młodzieńcze lata spędziła w niewoli okupanta sowieckiego, w okrutnych warunkach łagrów syberyjskich – za kołem podbiegunowym, w Workucie, Incie, Norylsku, Kołymie, Magadanie i innych obozach śmierci. Przed aresztowaniem żyli na polskich ziemiach na Wileńszczyźnie, nad Niemnem, w Grodnie, Lidzie, Nowogródku, Wołkowysku, Brześciu, na Wołyniu, Podolu , we własnych miastach, wsiach, dworkach, chatach, a także w wielu innych miastach dzisiejszej Litwy, Białorusi i zachodniej Ukrainy. Tam były ich korzenie, tam się urodzili i do tej polskiej ziemi byli przywiązani całym sercem, z pokolenia na pokolenie.

Podziemie niepodległościowe na Kresach Rzeczypospolitej było bardzo silne. Okupant sowiecki, któremu władze PRL przekazały umową z 26.07.1944 r. jurysdykcję nad polskimi żołnierzami z AK i innych struktur Polski Podziemnej, mordował polskich dowódców – komendantów, kadrę oficerską i część żołnierzy, a innych skazywano wyrokami Trybunałów Wojennych na długoletnie łagry o obostrzonym rygorze – najczęściej na 25 lat, a więc na śmierć, bo w najcięższych warunkach upokorzeń, o głodzie, potwornie ciężkiej pracy w kopalniach, wyrębie tajgi, budowie dróg i „kolei donikąd” szanse na przeżycie były żadne.

Skazanych wywożono w bydlęcych wagonach i część z nich przewożona zimą umierała z zimna i głodu już po drodze. Po tzw. odwilży, po śmierci Stalina w latach 1955-1957 wielu z nich nie dostało zgody na repatriację do Polski, a polskie Kresy z mocy zajęcia przez okupanta sowieckiego i traktatu w Poczdamie zostały włączone do ZSRR. Z uwagi na kordon graniczny nie mieli szans na przedostanie się do Polski i pozostali tam na swojej, ale okupowanej ziemi. Nawet, gdy Polska uzyskała niepodległość w 1990 r., nie zapewniono im powrotu i życia w godnych warunkach w Ojczyźnie, którą tak bardzo ukochali. . W wielu przypadkach żyją w biedzie, w nadzwyczaj trudnych warunkach i cieszą się, kiedy Rodacy o nich pamiętają.

Prawda historyczna o tych polskich bohaterach, Żołnierzach Wyklętych, Żołnierzach Niezłomnych Kresów Wschodnich, którzy nie pogodzili się z odebraniem Polsce tych ziem i walczyli o nie  do 1953 r., przez wszystkie lata PRL była zakłamana. Władze komunistyczne wykreśliły ich w ogóle z dziejów Polski, a temat o Zbrodni Katyńskiej, która w przedłużonym ciągu trwała do 1953 r. był tematem tabu aż do 1990 r.

Młode pokolenie naszych Rodaków z Kresów Wschodnich chce mówić po polsku, uczy się polskiej historii i czuje silną przynależność do Rzeczypospolitej. Kraju swoich dziadów i pradziadów. Organizują się często nielegalnie w grupy, aby uczyć się języka polskiego, obchodzić Polskie Święta. Pokażmy im przekazaną paczką – darem serca, że o nich pamiętamy i dziękujemy, że podtrzymują polską tradycję na dawnych Kresach RP.

W szczególnym roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, nasza pamięć o nich będzie miała wyraz szczególny. Prosimy, wesprzyjcie nas Państwo w tym dziele serca, bo kombatanci AK zasługują na naszą pamięć i wdzięczność, a dzieci i nasi Rodacy – na nasze wsparcie i pomoc. Jak powiedział największy polski poeta, Kresowianin – Adam Mickiewicz

“Jeżeli zapomnimy o nich,
Niech Bóg zapomni o nas”