Spotkanie z Panią kpt. Weroniką Sebastianowicz

15 listopada 2012r. uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

Mariusz Batorowicz Mariusz Batorowicz

Pani Weronika i jej chłopcy

Film o Pani kpt. Weronice Sebastianowicz, Prezesie Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi

Mariusz Batorowicz Mariusz Batorowicz

Wyjazd do Grodna

Sprawozdanie z wyjazdu przedstawicieli Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK do Grodna i do

Mariusz Batorowicz Mariusz Batorowicz

Muzeum Kuklówka – Zjazd Żołnierzy AK – Łagierników

W dniu 25 maja do Muzeum Lwowa przybyli członkowie Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy

Mariusz Batorowicz Mariusz Batorowicz