Obchody i rocznice

Obchody i rocznice

Święto Żołnierzy Wyklętych

Tradycja „Wyklętych” sięga końca XVIII wieku, kiedy po klęsce Powstania Kościuszkowskiego znalazła

Uroczystości poświęcone 150 rocznicy Powstania Styczniowego z udziałem Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej

Powstanie Styczniowe 1863r jako największy niepodległościowy zryw narodowy przeciwko zaborcy rosyjskiemu w

11 listopada na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego

W dniu 11 listopada 2012 r. przedstawiciele Stowarzyszenia na czele z kpt.

Uroczystości patriotyczne pamięci narodowej: 21 VIII 2012 w 68 rocznicę bitwy pod Surkontami na kresach wschodnich

W czasie pobytu na Ziemi Lidzkiej i Grodzieńskiej zoorganizowaliśmy wspólnie z kpt.

Święto Niepodległości w Sokołowie Podlaskim pod pomnikiem VI Brygady Wileńskiej

W dniach 10 11 Listopada 2012 r. delegacja Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej