Relacja ze zbiórki darów dla Kombatantów, ich rodzin oraz rodaków z dawnych Kresów Wschodnich – Święta Bożego Narodzenia 2016.

5 min czytania

zbiorka-header

W dniach od 1 do 14 grudnia Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej oraz partnerzy z Wołomina, Kobyłki, Zielonki, Marek, Sejn, Suwałk, Sokółki oraz Warszawy prowadzili zbiórkę żywności na rzecz Kombatantów z szeregów AK, ich rodzin oraz potrzebujących rodaków i dzieci z dawnych Kresów Wschodnich II RP, którzy zamieszkują tereny  obecnej Litwy i Białorusi.

Z ogromną satysfakcją odnotowaliśmy, że do naszej akcji prowadzonej od 2012 roku dołączyły nowe miasta takie jak: Kobyłka, Zielonka, Marki oraz Sokółka, które z wielkim zapałem zaangażowały się w ogólnopolską zbiórkę darów dla potrzebujących rodaków na Święta Bożego Narodzenia. Niebywałym wydarzeniem był koncert charytatywny, który został  zorganizowany przez naszego partnera artystycznego, pana Wojciecha Bardowskiego. Wspaniali artyści z Zielonki: pani Magdalena Tunkiewicz, pani Katarzyna Szczepańska oraz koordynator pan Wojciech Bardowski zorganizowali koncert, gdzie odtworzyli jedne z najpiękniejszych piosenek z okresu międzywojennego, a także zaśpiewali urocze i wyjątkowe  piosenki autorów francuskich związane z miłością do bliźniego. Biletem wstępu były produkty żywnościowe dla Kombatantów, ich rodzin oraz rodaków za wschodniej granicy.

W dniu 15 grudnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Kobyłce przy pełnej sali wolontariuszy paczki odebrała Pani Major Weronika Sebastianowicz z Białorusi oraz Pani Major Stanisława Kociełowicz z Wilna.

Zarząd Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej składa podziękowania za zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki darów:

 

Region Północno- Wschodni Polski:

 • Starostwu Powiatowemu w Sejnach, które na czele z panem Piotrem Alszko koordynowało całą akcją w regionie północno- wschodnim RP, a także dodatkowo  zapewniło transport paczek na własny koszt do obdarowanych w Wilnie
 • Biurze Poselskiemu Posła Krzysztofa Jurgiela w Sejnach
 • Klubowi Historycznemu im. Armii Krajowej w Sejnach
 • Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Sejnach przy ul Łąkowa 1
 • Szkole Podstawowej w Karolinie
 • Fundacji Rozwoju Gminy Giby
 • Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych  Regionu Północno-Wschodniego RP

Suwałki:
Zespołowi Szkół nr 2 im. gen. Zygmunta Podhorskiego, ul. Kościuszki 36/38.

 

Kuźnica Białostocka:

 • Zespołowi Szkół w Kuźnicy Białostockiej: dyr. Krzysztofowi Pawłowskiemu – koordynatorowi całej akcji w regionie wschodnim Polski
 • Urzędowi Miasta Sokółka oraz szkołom podstawowym i gimnazjom
 • opiekunom szkolnego koła Caritas
 • VII Kresowej Drużynie Harcerskiej w Kuźnicy

 

Miasto Wołomin:

 • Urzędowi Miasta Wołomin oraz byłem burmistrzowi panu Ryszardowi Madziarowi, który zorganizował i zapewnił jeden z  transportów darów do Wilna
 • Miejskiemu Domu Kultury w Wołominie
 • Przedszkolu nr 9. im. Jasia i Małgosi w Wołominie
 • Przedszkolu im. Pszczółki Mai w Duczkach
 • Zespołowi Szkół nr 2
 • Szkole Podstawowej nr 2 im. Ignacego Łukasiewcza
 • Gimnazjum nr 2
 • Szkole Podstawowej nr 3 imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wołominie
 • III Liceum Ogólnokształcącemu im. Jana Pawła II w Wołominie
 • Zespołowi Szkół nr 1 w Wołominie
 • Uniwersytetowi III wieku w Wołominie
 • Ochotniczemu Hufcowi Pracy w Wołominie
 • Klubowi Prawo i Sprawiedliwość w Wołominie
 • Szkole Podstawowej nr 7 im. Królowej Jadwigi w Wołominie
 • Siostrze Rafaeli ze Zgromadzenia Sióstr Pasterek w Wołominie
 • Szkolno-Parafialny „Otwarte Serce” z Wołomina
 • wszystkim mieszkańcom Wołomina za dar serca i pomoc rodakom pozostałym na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej

Miasto Kobyłka:

 • Urzędowi Miasta Kobyłka na czele z burmistrzem Robertem Roguskim, które dodatkowo zapewniło transport paczek do granicy z Białorusią
 • Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Kobyłce
 • Zespołowi Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce
 • Zespołowi  Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce
 • Zespołowi Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce
 • Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kobyłce
 • Przedszkolu Nr 1 w Kobyłce
 • Ośrodkowi Pomocy Społecznej
 • Stowarzyszenie Pamięć
 • Kobyłkowskiemu Uniwersytet III Wieku.

 

Zielonka:

 • Gimnazjum miejskiemu im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zielonce
 • Ośrodkowi Kultury i Sportu w Zielonce
 • Mieszkańcom Zielonki
 • Sklepowi Piotr i Paweł w Zielonce

Warszawa:

 • Głównej Bibliotece Głównej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego
 • IV LO im. Adama Mickiewicza w Warszawie

Marki:

 • Urząd Miasta Marki
 • Pracownicy Orange Polska, Obszar Raportowania i Rozliczenia Sprzedaży

 

Dziękujemy z całego serca młodzieży, uczniom, harcerzom oraz wszystkim ludziom dobrej woli za włączenie się w nasza zbiórkę dla potrzebujących Rodaków za wschodniej granicy.

Monika Brzezińska
Koordynator Ogólnopolskiej Zbiórki

Artur Kondrat
Prezes Zarządu Stowarzyszenia

 

zbiorka-podziekowania-2016

 

zbiorka-podziekowania-ii-2016

 

podziekowanie

 

Wołomin – pakowanie paczek

Zbiórka Orange Polska
imag3115

 

Zielonka – Koncert Charytatywny 

 

Kobyłka – przekazanie paczek 

 

Sejny i Kuźnica – przekazanie paczek

 

Litwa – przekazanie paczek

Udostępnij ten Artykuł