Zbiórka Bożonarodzeniowa 1-10 grudnia 2015

4 min czytania

zbiorka-plakat-BożeNarodzenie-2015-b

 

W związku z nadchodzącym Świętami Bożego Narodzenia zwracamy się z apelem do ludzi dobrej woli o dar serca w postaci artykułów spożywczych, które będą zbierane w dniach w okresach od 1 do 10 grudnia w następujących miastach:

1. Wołomin –  Miejski Dom Kultury, ul Mariańska 7- zbiórka od 3 do 5 grudnia

Koordynator akcji – Monika Brzezińska tel:  501 001 616, mail: monika.brzezinska@op.pl

2. Sejny – zbiórka od 2 – 10 grudnia

a) Oddział Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK w Sejnach

Piłsudskiego 28, miejsce zbiórki – Aula Jana Pawła II w Sejnach

Od 1-10 w godzinach od 8-16

Koordynator akcji – Barbara Kuklewicz tel. 724 141 859, e-mail: basia1962@vp.pl

b) Starostwo Powiatowe w Sejnach, ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny, pokój nr 5.

Dary można przynosić od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 13.00.
Koordynator zbiórki: Katarzyna Mikłaszewicz, nr telefonu 508 527 607, adres e-mail: biurorady@powiat.sejny.pl

c) Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Sejnach

Internat Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach
ul. Konarskiego 23b 

Koordynator akcji – Beata Kuczyńska, tel.  783 776 584, e-mail: beakuczynska@wp.pl

d) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach, ul Łąkowa 1

Kordynator Marta Makowska zso.sejny@op.pl, tel.87 5162167

e) Parafia Nawiedzenia Najświętszej  Maryi Panny w Sejnach, plac św. Agaty 1, 16-500

f) Gimnazjum nr 1 w Sejnach koordynator Anna Modzelewska

g) Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami koordynator Eugenia Milewska

h) Szkoła Podstawowa w Karolinie- Koordynator Lucyna Fidrych

 

3. Suwałki
Miejsce: Zespół Szkół nr 2 im. gen. Zygmunta Podhorskiego, ul. Kościuszki 36/38.
Koordynator akcji: Jarosław Schabieński.

 

4. Warszawa (w dniach 7-12 XII 2015 r.)
Miejsce: Biblioteka Główna SGGW, ul. Nowoursynowska 161
Koordynator akcji: Marek Drewnowski, tel. 606-607-240 i 22/59-35-776.

 

Można również dokonywać wpłat na konto: PKO BP II O/Warszawa 71 1020 1026 0000 1502 0015 5093 ( z dopiskiem: paczka 2015) dla ostatnich żyjących na terenie Białorusi i Litwy  żołnierzy Armii Krajowej (i ich najbliższych oraz innych bardzo biednych polskich rodzin), z których większość za walkę o Niepodległość Polski młodzieńcze lata spędziła w niewoli okupanta sowieckiego, w okrutnych warunkach łagrów syberyjskich za kołem podbiegunowym polarnym w Workucie, Incie, Norylsku, Kołymie, Magadanie i innych obozach śmierci. Przed aresztowaniem żyli na polskich ziemiach nad Niemnem w Grodnie, Lidzie, Nowogródku, Wołkowysku, Brześciu, we własnych miastach, siołach, dworkach, chatach, a także na terenach dzisiejszej Litwy i Ukrainy.

Tam były ich korzenie, tam się urodzili i do tej polskiej ziemi byli przywiązani całym sercem.

Podziemie niepodległościowe na Kresach Rzeczypospolitej było bardzo silne. Okupant sowiecki, któremu władze PRL przekazały umową z 26.07.1944 r. jurysdykcję nad polskimi żołnierzami z AK i innych struktur Polski Podziemnej mordował polskich dowódców – komendantów, kadrę oficerską i część żołnierzy, a innych skazywano wyrokami Trybunałów Wojennych na długoletnie łagry syberyjskie o obostrzonym rygorze – najczęściej na 25 lat, a więc na śmierć, bo w najcięższych warunkach upokorzeń, o głodzie, potwornie ciężkiej pracy w kopalniach, wyrębie tajgi, budowie dróg i „kolei donikąd” szanse na przeżycie były żadne.

Skazanych wywożono w bydlęcych wagonach i część z nich przewożona zimą umierała z zimna i głodu już po drodze.

Po tzw. odwilży, po śmierci Stalina w latach 1955-1957 wielu z nich nie dostało zgody na repatriację do Polski, a polskie Kresy z mocy zajęcia przez okupanta sowieckiego i traktatu w Poczdamie zostały włączone do ZSRR. Z uwagi na kordon graniczny nie mieli szans na przedostanie się do Polski i pozostali tam na swojej, ale okupowanej ziemi. Nawet gdy Polska uzyskała niepodległość w 1990 r. nie zapewniono im powrotu i życia w godnych warunkach w Polsce.

Żyją w biedzie, w nadzwyczaj ciężkich warunkach i cieszą się kiedy rodacy o nich pamiętają. Prawda historyczna o tych polskich bohaterach, żołnierzach wyklętych, którzy nie pogodzili się z odebraniem Polsce tych ziem i walczących do 1953 r. przez wszystkie lata PRL była zakłamana. Władze komunistyczne wykreśliły ich w ogóle z dziejów Polski, a temat o zbrodni katyńskiej, która w przedłużonym ciągu trwała do 1953 r. był tematem tabu aż do 1990 r.

4

Zarząd Stowarzyszenia Łagierników
Żołnierzy Armii Krajowej

Udostępnij ten Artykuł