„Bóg to widzi i tylko czy im wybaczy”- kpt. Weronika Sebastianowicz

Członek Zarządu naszego Stowarzyszenia Pani kpt. Weronika Sebastianowicz poinformowała o spiłowaniu i wywiezieniu

Mariusz Batorowicz Mariusz Batorowicz

Hołd pamięci pomordowanych w Ponarach

W dniu 8 lipca 2013 r. przedstawiciele Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej:

Mariusz Batorowicz Mariusz Batorowicz

por.Edward Klonowski

por. Edward Klonowski – strażnik mogił polskich żołnierzy na Kresach Połnocno –

Mariusz Batorowicz Mariusz Batorowicz

Zarząd Stowarzyszenia w Kurierze Wileńskim

Rozmowa z Andrzejem Siedleckim, prezesem Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej

Mariusz Batorowicz Mariusz Batorowicz

Uroczystości poświęcone 69 rocznicy wybuchu Powstania Wileńskiego- operacji Wojskowej „Ostra Brama” Wilno – 07 lipca 2013r

Uroczystość poświęcona pamięci Powstaniu Wileńskiemu odbyła się  na cmentarzu wileńskim „Na Rossie”.

Mariusz Batorowicz Mariusz Batorowicz

RELACJA Z XXVIII HISTORYCZNEGO ZJAZDU ŁAGIERNIKÓW ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ – JURATA 2013

W dniach 23-27 maja 2013 r. odbył się w Juracie kolejny historyczny

Mariusz Batorowicz Mariusz Batorowicz

Bądźmy ich godni…

9 maja b.r. Szkoła Podstawowa w Janówce obchodziła 17 rocznicę nadania imienia

Mariusz Batorowicz Mariusz Batorowicz