Kpt. Alfred Szota ps. „Krzak” (1929-2021)

1 min czytania

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 17.08.2021 r. zmarł w Szczuczynie na Białorusi w wieku 91 lat Pan kpt. Alfred Szota (ps. „Krzak”) – Kresowy Żołnierz Niezłomny, łagiernik, aktywny członek naszego Stowarzyszenia oraz Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi. Pan Kapitan urodził się 14.09.1929 roku w Grodnie. Podczas II wojny światowej był żołnierzem 7 batalionu 77 Pułku Piechoty AK pod dowództwem mjr Jana Piwnika (ps. „Ponury”). Aresztowany przez NKWD w sierpniu 1948 r. został skazany za przynależność do AK na 25 lat. Pan Alfred spędził w sowieckich łagrach 8 ciężkich lat, by wrócić w swe rodzinne strony w listopadzie 1955 r. Strażnik Pamięci o Kresowych Żołnierzach na Nowogródczyźnie.

Panie Kapitanie, dziękujemy za Twoją służbę, wytrwałość w pielęgnowaniu pamięci o kolegach. Odpoczywaj w pokoju.

Cześć Jego Pamięci !

Zarząd Stowarzyszenia

Udostępnij ten Artykuł