W sposób szczególny wspominaliśmy i otaczaliśmy modlitwą zmarłego niedawno śp. ppłk. Antoniego Łapińskiego, żołnierza 2. Korpusu Polskiego, naszego serdecznego przyjaciela. Delegacja Stowarzyszenia złożyła następnie hołd na grobie Pana ppłk na cmentarzu w Wilanowie wraz z Szefem Urzędu ds Kombatantów i Osób Represjonowanych, członkami rodziny oraz Prezesem Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie “Karpatczycy”. Niestety czas pandemii uniemożliwił nam wcześniej uczestniczenie w ostatnim pożegnaniu Pana Łapińskiego. Odpoczywaj w pokoju.