Ze smutkiem i żalem informujemy, że w dniu 18 stycznia 2019 roku w wieku 92 lat odeszła na wieczną wartę łączniczka Armii Krajowej, więzień obozów stalinowskich, ppor. Bronisława Kurłowicz ps. „Kwiatek”.

 

Odeszła na wieczną wartę śp. ppor. Bronisława Kurłowicz, łączniczka Armii Krajowej, Łagierniczka