Płk Lidia Lwow-Eberle(ps. „Lala”) (1920-2021)

3 min czytania

Z wielką przykrością informujemy, iż zmarł kolejny członek naszego Stowarzyszenia – Pani Lidia Lwow-Eberle. Odeszła w wieku 100 lat. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

Pani Lidia Lwow-Eberle urodziła się w mieście Plos nad Wołgą (Rosja) 14.11.1920 r. w rodzinie rosyjskich arystokratów. Rodzice w roku 1921 w związku z sytuacją w Rosji przenieśli się na polskie Kresy Wschodnie i osiedli wraz z Lidią w Nowogródku, a następnie w Kobylniku. W Święcianach Lidia ukończyła gimnazjum, działała aktywnie w harcerstwie. Gdy wybuchła II wojna światowa Pani Lwow podjęła decyzję o zaangażowaniu się w działalność konspiracyjną. 07.08.1943 r. została zaprzysiężona do Armii Krajowej i przyjęta do oddziału partyzanckiego Antoniego Burzyńskiego (ps. „Kmicic”). Po podstępnym rozbrojeniu i zabiciu części żołnierzy oddziału przez partyzantkę sowiecką w sierpniu 1943 r. Pani Lwow dołączyła wraz z innymi żołnierzami do 5 Wileńskiej Brygady AK dowodzonej przez mjr Zygmunta Szendzielarza (ps. „Łupaszka”). Pełniła funkcję sanitariuszki, uczestnicząc w wielu akcjach bojowych. W styczniu 1944 r. została ranna w bitwie pod Worzianami, a mimo to dalej wypełniała swe obowiązki sanitariuszki w czasie walki. Za tę postawę została odznaczona Krzyżem Walecznych. 23.07.1944 r. po rozwiązaniu 5 Wileńskiej Brygady AK przedostała się wraz z dowódcą i kilkunastoosobowym oddziałem „Łupaszki” na teren Okręgu Białostockiego AK. Służyła następnie w odtworzonej na Białostocczyźnie 5 Brygadzie Armii Krajowej i uczestniczyła w walkach Brygady na Pomorzu i Mazurach przeciw nowotworzonym władzom komunistycznej Polski. 30.06.1948 r. w okolicach Makowa Podhalańskiego została aresztowana wraz z mjr. Szendzielarzem. 02.11.1950 r. została skazana wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie na karę dożywotniego więzienia. Karę odbywała w więzieniu Fordon w Bydgoszczy oraz w Inowrocławiu do 26.11.1956 r., kiedy została zwolniona na czasową przerwę w odbywaniu kary. Ostatecznie wyrok został zmniejszony i Pani Lidia nie powróciła już do więzienia. Studiowała archeologię na Uniwersytecie Warszawskim i następnie pracowała przez szereg lat w zawodzie. Aktywna działaczka organizacji kombatanckich Armii Krajowej. Członek naszego Stowarzyszenia. Pani Lidia uczestniczyła co roku aktywnie w naszych Międzynarodowych Zjazdach Łagierników Żołnierzy AK.

Odszedł od nas kolejny Żołnierz Niezłomny. Cześć Jej Pamięci.

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia

 

Udostępnij ten Artykuł