Pogrzeb Pani Leokadii Trznadel z d. Marcinkiewicz (ps. „Lolita”) (1927-2021)

1 min czytania

Z głębokim żalem informujemy, iż 30.03.2021 r. zmarła Pani Leokadia Trznadel z d. Marcinkiewicz (ps. „Lolita”) – członek naszego Stowarzyszenia. W dniu 08.04.2021 r. delegacja Stowarzyszenia uczestniczyła w uroczystościach pogrzebowych Pani Leokadii we Wrocławiu – mszy pogrzebowej w kościele pw. św. Wawrzyńca, a następnie pogrzebie na cmentarzu św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida we Wrocławiu. Wystawiony został sztandar Stowarzyszenia oraz złożony został przez delegację wieniec.

Pani Leokadia Trznadel (ps. „Lolita”) była żołnierzem Okręgu Wileńskiego AK – łączniczką oddziału „Konara” oraz Grupy Perkun. Podczas Operacji „Ostra Brama” sanitariuszka szpitala polowego przy ul. Krakowskiej w Wilnie. Aresztowana przez NKWD 03.12.1944 r. w Wilnie została skazana na 10 lat łagrów. Karę odbywała w łagrach Solikamsk i Borowsk w Permskim Kraju, a następnie w łagrach Mordowskiej ASSR. Zwolniona w czerwcu 1954 r. powróciła do Polski w grudniu tego samego roku i zamieszkała we Wrocławiu.

Najbliższym i Rodzinie Pani Leokadii składamy głębokie wyrazy współczucia.

Cześć Jej Pamięci !

Zarząd Stowarzyszenia

 

Udostępnij ten Artykuł