W dniu dzisiejszym miasto LIDA wspólnie z płk Weroniką Sebastianowicz, przedstawicielami Związku Polaków na Białorusi oraz prezesem Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej Arturem Kondratem pożegnało w Krakowie lidzianina gen. Tadeusza Bieńkowicza ps “Rączy”