Pożegnanie ŚP. Małgorzaty Dąbrowskiej

2 min czytania

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość  o  odejściu na  Wieczną  Wartę w dniu 19 lutego 2016 roku

ŚP. Małgorzaty  Dąbrowskiej

ur. 13 lipca 1927 roku  w Kojrach   woj. wileńskie,   łączniczki   w  oddziałach Armii Krajowej od 1944 roku. W   konspiracyjnej  działalności niepodległościowej pozostała do chwili   aresztowania  w  sierpniu 1949 roku. Przebywała w aresztach i więzieniach w Postawach i  Starej Wilejce,  następnie została skazana przez Trybunał Wojenny z art.63-1  i 76 kodeksu  karnego  Białoruskiej SRR za przestępstwo  kontrrewolucyjne i zdradę  sowieckiej ojczyzny na 10  lat pracy w katorżniczych  obozach  o  obostrzonym  rygorze.  Karę odbywała w Minłagu, w  łagrze  nr 4  w  rejonie Inty   w  Republice Komi.

 

Na zesłaniu poznała męża  –  Mariana  Dąbrowskiego (zm.12 lutego 2013 r.)  Państwo Dąbrowscy  wrócili do Polski 13 grudnia   1956 roku.

Marian i Małgorzata byli długoletnimi  członkami Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej.  Przez 10 lat   Marian był członkiem Zarządu Głównego i  skarbnikiem  Stowarzyszenia.

Małgosia    była   pięknym,    łagodnym,  życzliwym  dla otoczenia,  dobrego  serca  Człowiekiem.    W   mieszkaniu  państwa Dąbrowskich  wiele razy  odbywały  się  zebrania Zarządu Głównego,    Małgosia  zawsze  serdecznie  nas  przyjmowała,   sprzyjała   naszym  spotkaniom.

Została uhonorowana  Medalem  Pro Memoria.

 

Żegnamy   Małgosię   z  wielkim  smutkiem.

 

Cześć  Jej  Pamięci !

 

Uroczystości  pogrzebowe rozpoczną się  w  czwartek 25  lutego 2016 roku o godzinie  9:30  w  kościele p.w.  Św. Ignacego Loyoli  (Cmentarz Północny Wólka Węglowa).

Udostępnij ten Artykuł