śp. dr Anna Milewska-Młynik

1 min czytania

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci w dniu 31.07.2018 r. redaktor naczelnej „Kwartalnika” Stowarzyszenia – Pani dr Anny Milewskiej-Młynik.

Pani dr Anna Milewska-Młynik (1950-2018) była znawczynią historii zesłań Polaków na Syberię w XIX i XX ww., historii Kresów Wschodnich, opiekunką Sybiraków i Łagierników, których losy przybliżała przez lata w swoich licznych artykułach, wystawach i wykładach. Jako kustosz dyplomowany była wieloletnim pracownikiem Muzeum Niepodległości w Warszawie, twórczynią Kolekcji Sybirackiej, opiekunką kolekcji o Kresach Wschodnich.

Dokumentując losy Polaków represjonowanych na Wschodzie, odwiedziła wiele miejsc na Syberii i w Kazachstanie – miejsc zsyłek naszych Rodaków. Była m.in. w Workucie, Irkucku, Usolu Syberyjskim, na Wyspach Sołowieckich itp.

Od 2017 r. stanęła na czele zespołu redakcyjnego „Kwartalnika” naszej organizacji, z pasją angażując się w jego dalszy rozwój.

Była wielkim przyjacielem ludzi, ciepłym, dobrym człowiekiem. Będzie nam jej bardzo brakowało. Najbliższym i Rodzinie Zarząd i członkowie Stowarzyszenia składają najszczersze wyrazy współczucia.

 

Pogrzeb Pani Anny odbędzie się w dniu 08.08.2018 r. o godz. 12.00 w Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w miejscowości Borzymy koło Urli, po czym nastąpi uroczystość na miejscowym cmentarzu.

Niech odpoczywa w pokoju !

Udostępnij ten Artykuł