Śp. HELENA ALEKSANDRA JOCZYN z d. MENDAK (1924-2020)

2 min czytania

Z głębokim żalem informujemy, iż w dniu 08.08.2020 r. w godzinach rannych w wieku 96 lat zmarła w Sopocie kombatantka AK, łagierniczka Helena Aleksandra Joczyn z d. Mendak.

Pani Helena urodziła się w 1924 r. w Radomsku. W czasie II wojny światowej w okresie styczeń 1942 – listopad 1944 r. była żołnierzem Okręgu Wileńskiego AK i działała w konspiracji na terenie Landwarowa. Po ukończeniu podziemnego kursu służby sanitarnej była członkiem plutonu sanitarno-łącznościowego pod dowództwem Stefanii Szantyr-Powolnej. Pełniła funkcję sanitariuszki, łączniczki i kolporterki. 4 listopada 1944 r. została aresztowana w Wilnie przez NKWD. Więziona w wileńskiej siedzibie NKWD, a następnie na Łukiszkach została skazana przez Wojenny Trybunał wojskowy NKWD za działalność konspiracyjną na 10 lat łagrów oraz 5 lat pozbawienia praw obywatelskich i konfiskatę mienia. Ostatecznie od maja 1945 r. do sierpnia 1954 r. odbywała karę w obozach Uchtłagu w Komi ASSR. Po wypadku przy ciężkich pracach fizycznych w łagrze i pobycie w szpitalu do końca odbywania kary pracowała w szpitalu jako pomoc w laboratorium i sanitariuszka. Po zwolnieniu z obozu 31.08.1954 r. przebywała w Uchcie jeszcze rok na przymusowym zesłaniu. Powróciła we wrześniu 1955 r. do powojennej Polski. Zamieszkała w Sopocie, gdzie zmarła 8 sierpnia 2020 r.

Najbliższym i Rodzinie zmarłej Pani Heleny składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Cześć Jej pamięci !

Zarząd Stowarzyszenia

Udostępnij ten Artykuł