ŚP Jan Kłunejko

3 min czytania

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 26.04.2018 r. zmarł w Ełku kpt Jan Kłunejko – członek naszego Stowarzyszenia.

Pogrzeb Pana Jana odbędzie się w dniu 28.04.18 r. w Ełku. Wyprowadzenie trumny z ciałem Zmarłego nastąpi o godz. 10.45 z Domu Pogrzebowego „Carawan” do Kościoła Chrystusa Sługi, ul. Grota Roweckiego 5a. Po uroczystej mszy świętej odbędzie się pogrzeb na Cmentarzu Komunalnym nr 1.

kpt Jan Kłunejko (ps. „Zygmunt”) urodził się 15.05.1928 r. w Prokopowiczach, pow. Grodno, woj. białostockie. W czasie II wojny światowej we wrześniu 1942 r. wstąpił w szeregi Armii Krajowej Okręgu Białostockiego. Już wtedy w konspiracji AK działało 2 jego starszych braci i 2 siostry. W miejscowości Indura został zaprzysiężony i przydzielony jako łącznik – wywiadowca IV odcinka „Wachlarza” (Baranowicze-Lida-Mińsk-Orsza) do punktów kontaktowych w Grodnie i Białymstoku. Po rozwiązaniu „Wachlarza” w 1943 r. służył w plutonie terenowym 2 batalionu 81 Pułku Piechoty Inspektoratu Grodzieńskiego AK Lewy Niemen.

Po ponownym wkroczeniu na te tereny Sowietów Pan Jan nadal działał w konspiracji poakowskiej aż do momentu aresztowania przez NKWD z Grodna w lutym 1946 r. Był przetrzymywany w areszcie NKWD i więzieniu w Grodnie. Zwolniony, uchylał się od służby w wojsku sowieckim, co było powodem ponownego aresztowania w kwietniu 1951 r. i zaocznego skazania za przynależność do AK na 10 lat ciężkich łagrów sowieckich. Więzień łagru w Orszy, a następnie do 1953 r. w Dołkoprudnej Klaźmie w rej. moskiewskim. Po zwolnieniu z obozu powrócił do rodzinnej wsi Prokopowicze na Kresach, skąd w maju 1957 r. repatriował się z rodziną do Polski i zamieszkał w Ełku. Pracował jako mistrz elektromechanik.

Pan Jan był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK (od początku istnienia naszej organizacji), a także Światowego Związku Żołnierzy AK. Za swą służbę w obronie Ojczyzny został odznaczony m.in. Krzyżem AK, Medalem Wojska, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Zesłańców Sybiru, Odznaką Akcji „Burza”.

Niech Matka Najświętsza, której powierzał swój los, będzie miała Jego duszę w swej nieustającej opiece.

Najbliższym i Rodzinie Pana Jana składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Cześć Jego pamięci !

Udostępnij ten Artykuł