Śp. ks. kanonik Józef Hańczyc (1960-2020)

2 min czytania

13 października 2020 r. z powodu COVID-19 zmarł ksiądz kanonik Józef Hańczyc, żarliwy Patriota Polski i Białorusi, proboszcz parafii Świętej Rodziny w Lidzie.

Ksiądz Józef Hańczyc urodził się 3 lipca 1960 roku w Sopoćkienie. W 1995 roku ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Grodnie. Święcenia kapłańskie przyjął 17 czerwca 1995 roku w katedrze grodzieńskiej z rąk bp. Aleksandra Kaszkiewicza. W latach 1995-1996 był wikariuszem w Oszmianie. 10 lipca 1996 r. został proboszczem parafii św. Rodziny w Lidzie. Tworzenie parafii, położonej w nowej części miasta, rozpoczął od zera, budując najpierw kaplicę, następnie kościół. W lipcu 2010 r. odbyło się poświęcenie nowej świątyni.

W 2003 roku ks. Hańczyc ukończył studia z teologii małżeństwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a w 2007 roku – katechetyczno-pastoralne studia podyplomowe na KUL-u.

Był przyjacielem i opiekunem lidzkiej społeczności polskiej oraz członków Oddziału Związku Polaków na Białorusi Oddział Lida.

Mieszkający w Lidzie Polacy, wierni lidzkiej parafii Świętej Rodziny, zapamiętają śp. ks. kanonika Józefa Hańczyca jako dobrego Pasterza, całego siebie oddającego służbie Bogu, potrafiącego ukoić troski i smutki swoich parafian i wskazać właściwą drogę w pokonywaniu trudności codziennego życia, ale przede wszystkim – wskazać drogę do Boga. W naszej pamięci ksiądz kanonik Hańczyc pozostanie także jako przyjaciel kresowych kombatantów oraz Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK. Mieliśmy zaszczyt z nim współpracować.

Łączymy się w bólu i smutku z setkami ludzi, dla których śp. ks. kanonik Józef Hańczyc był wzorem kapłana.

Odpoczywaj w pokoju.

Zarząd Stowarzyszenia

Udostępnij ten Artykuł